Ὁ ἀληθινός σου ἑαυτός.

Ὁ ἀληθινός σου ἑαυτός.

Γιὰ νὰ μπορέσῃς νὰ εἶσαι ἀληθινὸς χρειάζεται νὰ ταξειδέψῃς καὶ νὰ φτάσῃς στὸ κέντρο τοῦ ἀληθινοῦ σου ἑαυτοῦ.
Νὰ περάσῃς τὶς σκοπιὲς τοῦ συνειδητοῦ μυαλοῦ σου, νὰ προχωρήσῃς πίσω ἀπὸ τὰ ἀγκαθωτὰ συρματοπλέγματα τῆς καρδιᾶς καὶ νὰ μπῇς στὰ χαρακώματα ἐκεῖνα ποὺ ἀπαιτοῦν ἀλήθεια καὶ θάρρος.
Δὲν μπορεῖς νὰ πῇς μιὰ ἀληθινὴ φράση ἢ νὰ ζήσῃς μιὰν ἀληθινὴ ζωή,  ἂν δὲν ἐμπιστευτῇς τὸν ἀληθινό σου ἑαυτὸ καὶ χρειάζεται τόλμη γιὰ νὰ τὸ κάνῃς.

Ὁ ἀληθινός σουῦ ἐαυτὸς ξέρει ποῦ πηγαίνει!!!
Συνεργάσου μαζ;υ του!!!

Σᾶς φιλῶ καὶ εἰς αὔριο μὲ ὑγεία.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply