Θρησκεῖες …ἀγάπης!!!

Θρησκεῖες ...ἀγάπης!!!Καὶ νὰ σᾶς πῷ…
Δὲν ἔχω κάτι μὲ τὶς θρησκεῖες… Ἔχω πολλὰ ὅμως μὲ αὐτοὺς ποὺ χρησιμοποιοῦν τὶς θρησκεῖες καὶ γιὰ νὰ υἱλοποιοῦν τὰ ὅποια βρωμερά τους σχέδια δουλοποιήσεως τῶν λαῶν, ἀλλὰ κυρίως, κι αὐτὸ νὰ τὸ προσέξουμε, γιὰ νὰ διατηροῦν τοὺς λαοὺς σὲ κατάστασιν σκοταδισμοῦ…
Ποιός θεός; Γιατί δέν ἀπαντοῦν ἀναφορικῶς μέ τούς ῥόλους πού παίζουν οἱ …ἐργολάβοι τῶν θεῶν, πρό κειμενου νά μᾶς συσκοτίζουν τήν σκέψιν;

Ἁπλᾶ… Οἱ θρησκεῖες εἶναι μέσον ἐλέχχου….
Πρὸς τοῦτο καὶ ΠΑΝΤΑ οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τους ἦσαν δίπλα στοὺς κρατοῦντες… Βασιλεῖς, πρωθυπουργοί, …γενικοὶ γραμματεῖς (καὶ Φαρισαῖοι) πάντα παρεούλα εἶναι… Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν…
Ξέρουν αὐτοι τὸ γιατί!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply