Ἡ ὀμορφιὰ κάθε ἀνθρώπου…

Ἡ ὀμορφιὰ κάθε ἀνθρώπου...Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θεωροῦν ὄμορφους τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ ὄχι τοὺς ἑαυτούς τους.
Ὅμως ὁ κάθε ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ πνεῦμα, μὲ σκοπὸ νὰ εἶναι ἀληθινὰ ὄμορφος.

Μποροῦμε νὰ φανερώσουμε στον κόσμο τὴν μοναδικὴ ἀκτινοβολία μας μόνον ἀφοῦ ἐμεὶς πρῶτοι ἀναγνωρίσουμε τὴν ὑπάρξή της!

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply