Ὀ ἀρχαιότερος μετεωρολογικός σταθμός τοῦ πλανήτου;

Ὀ ἀρχαιότερος μετεωρολογικός σταθμός τοῦ πλανήτου;1Ναοὶ Ὀμβρίου Διός… Ναοὶ ἄμεσα σχετιζόμενοι μὲ τὰ καιρικὰ φαινόμενα…
Δῆλα δή, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα, σὲ αὐτοὺς τοὺς ναούς, βάσει τῶν ὅσων μᾶς διασώζει ἠ Ἐλληνικὴ γραμματεία, οἱ ἱερεῖς κατεῖχαν τὸν τρόπο νὰ διαχειρίζονται τὰ καιρικὰ φαινόμενα.
Καὶ πάντα βάσει τῶν ὅσων ἔχουν διασωθεῖ, καθὼς καὶ βάσει τῶν εὐρημάτων, ποὺ ἀφοροῦν σὲ ναοὺς σχετιζομένους μὲ τὸ ἐν λόγῳ ἀντικείμενον, ἠ τεχνολογία, διότι περὶ τεχνολογίας πρόκειται κι ὄχι περὶ …μαγικῶν, ἔχει  διασωθεῖ καὶ χρησιμοποιεῖται σήμερα κι ἀπὸ Ἀμερικανοὺς κι ἀπὸ Ῥώσσους!!!

Καὶ ὤ… τὸ θαυμαστόν!!!
Δίπλα σὲ ναὸ τοῦ Ὀμβρίου Διός, ὀ ναὸς τοῦ Προοψίου Ἀπόλλωνος… Δῆλα δὴ ὀ ναὸς  …ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ τῶν καιρικῶν φαινομένων!!!

Τί σᾶς λέω;
Πάντως ὄχι ὅ,τι μοῦ κατεβαίνει στὴν κεφαλή…
Ὀ ἐκπληκτικός μας ἐρευνητὴς Γεώργιος Λεκάκης περπατᾶ, μᾶς ξεναγεῖ καὶ μᾶς ἐξηγεῖ τὸν ῤόλο ποὺ ἔπαιξε ὁ συγκεκριμένος χῶρος στὴν ἀρχαιότητα.

Ἄς κάνουμε μίαν ἐκδρομὴ ἔως ἐκεῖ.
Ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο…!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Αὐτὸ μὲ τὴν ὕπαρξιν ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως τῆς ἀρχαίας Σφηττοῦ ὁλοκλήρου μονῆς νὰ τὸ κυττάξουμε!!!Ὀ ἀρχαιότερος μετεωρολογικός σταθμός τοῦ πλανήτου;2

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply