Κάτι τρέχει μὲ τὸν «νόμο».

Κάτι τρέχει μὲ τὸν  «νόμο».1. Ἐπιβεβαιώθη αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Φινλανδίας Stubb (ὁ Στοῦμπος, ὅπως τὸν λέμε) ὑπέγραψε Μνημόνιο (Memoranda of Understanding, ΜΟU) μὲ τὸ ΝΑΤΟ δίχως νὰ περάσῃ αὐτὸ ἀπὸ τὴν Βουλὴ γιὰ ἐξέταση καὶ ἐπικύρωση ἢ ἀπόρριψη.

Εἶναι ἀκόμη χειρότερο ἀπὸ τὸ νὰ γινόταν ἐπίσημα μέλος ἡ Φινλανδία, διότι σὲ μία τέτοια περίπτωση θὰ εἶχε καὶ τὸ ΝΑΤΟ ὑποχρεώσεις πρὸς τὴν χώρα, ἐνῶ τώρα δὲν ἔχει καμμία – παίρνει ἐν λευκῷ ἐξουσιοδότηση νὰ κάνῃ ὅ,τι γουστάρῃ. Περαιτέρω βλέπουμε ὅτι τέτοιες «συμφωνίες» παρὰ τὸ παράνομο τῆς διαδικασίας ἐκλαμβάνονται ὄχι μόνον ὡς «νόμιμες» ἀλλὰ καὶ ὡς δεσμευτικές. Γιατί ἄραγε; Περιττὸ νὰ προσθέσω ὅτι τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας παραβιάσθη.

2. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὰ Μνημόνια καὶ τὶς δανειακὲς συμβάσεις, καθῶς καὶ τὶς περίεργες «νομοθεσίες» ποὺ ἔρχονται ἔτοιμες καὶ συντεταγμένες ἀπὸ ξένα κέντρα, καὶ ἀπλῶς ἐπικυρώνονται δὲν χρειάζεται νὰ ἐπεκταθοῦμε, τὸ γνωρίζουμε καλῶς. Παντὸς εἴδους “νομοτέτοια” ποὺ ξεπερνοῦν κατὰ πολὺ κάθε λογικὴ καὶ συνταγματικὴ νομιμότητα, περιέργως ἐμφανίζονται παρανόμως, ἐπικυρώνονται παρατύπως καὶ κατόπιν ἐκλαμβάνονται ὡς τάχα «νόμιμα» ἐνῶ τὸ δικαστικὸ σῶμα καὶ οἱ λειτουργίες του (ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ καταρρίπτουν τέτοια ὐβρεουργήματα) ἔχουν οὐσιαστικὰ ἀκυρωθεῖ ἐντελῶς.

3. Ἡ κατάσταση εἶναι παρόμοια στὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ὀλλανδοὶ γιὰ παράδειγμα γύρισαν προσφάτως ἕνα ντοκυμαντὲρ μὲ τὶς προσπάθειές τους νὰ βροῦν ἄκρη στὸν περίεργο “νομικό” λαβύρινθο ποὺ ἔχει ἀπλώσει τὰ πλοκάμια του στὴν χώρα τους. Οὐδεῖς ξέρει, οὐδεῖς μπορεῖ νὰ δώσῃ ἀπαντήσεις ἀπὸ ποῦ ἔρχονται τέτοια ρεγουλαρίσματα καὶ πῶς καὶ γιατὶ ἐπικυρώνονται. Στὴν Βρεταννία ἤδη κάποιοι πολιτικοὶ ἔχουν ἀρχίσει δειλὰ δειλὰ νὰ παραδέχονται ὅτι πάνω ἀπὸ 80% τῶν παράξενων ἐκείνων “νόμων” ἔρχονται ἔτοιμοι ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ ὅτι πλέον οἱ ἀποφάσεις-κλειδιὰ λαμβάνονται ἐκτὸς χώρας. Ποῦ καὶ πῶς καὶ ἀπὸ ποιούς; Καὶ γιατὶ νὰ ἔχουν ἰσχύ, ὅταν εἶναι φανερὸ ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐντελῶς αὐτόκλητα καὶ πραξικοπηματικά;

4. Οἱ «φτωχοὶ μετανάστες» εἶναι ἕνα ἀκόμη σχετικὸ θέμα. Ὁλόκληρες ὁμάδες -μή Εὐρωπαίων, πάντοτε- ποὺ ζοῦν καὶ συντηροῦνται ἀπὸ ἐπιδόματα περιέργως ἔχουν στὴν διάθεσή τους εἰδικοὺς καὶ ἰκανότατους δικηγόρους. Καὶ πρόσβαση σὲ Διεθνὴ δικαστήρια, Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κτλ. κτλ. – πράγματα ἀνήκουστα. Κανένας εὐρωπαῖος, ἀκόμη καὶ ἀρκετὰ πλούσιος δὲν διαθέτει τέτοια ἰσχυρὰ “νομικά” μέσα. Ἔχουν ὅμως οἱ «φτωχοί», «ἀγράμματοι», «ξυπόλυτοι» κτλ κτλ «πρόσφυγες». Μαγικὰ πράγματα…

Κάτι τρέχει μὲ τὸν «νόμο».

Φρούριον

εἰκών

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply