Ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή!

Ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή!Κι ὅταν ὅλα πηγαίνουν ἄσχημα…
Ὅταν ὅλα καταῤῥέουν…
Ὅταν ὅλα καταστρέφονται…
…Τότε κάτι σπουδαῖο ἔχουμε νὰ μάθουμε.
Μὰ κυρίως, κάτι μεγάλο ἔχουμε νὰ ζήσουμε…

Τὰ δύσκολα ὅταν ἐμφανίζονται ἀπὸ τὴν μία μεριὰ μᾶς δυναμώνουν, μὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς ἀλλάζουν, ἐξ ἀνάγκης, τὶς κατευθύνσεις, διότι μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀλλαγὴ ὀπτικῆς.
Μὰ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ὀπτικῆς εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ μᾶς βοηθήση νὰ ἀπεξαρτηθοῦμε ἀπὸ τὰ ὅσα μᾶς πονοῦν καὶ μᾶς κρατοῦν δεσμίους σὲ καταστάσεις ἀφόρητες…

Τὸ ἀστεῖο εἶναι πὼς ὀ πόνος ποὺ βιώνουμε, σὲ δόσεις, καθημερινῶς, παραμένοντας ἀπὸ ἐπιλογὴ σὲ συνθῆκες ἄσχημες καὶ πασχίζοντας νὰ διατηρήσουμε κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἴχαμε, ἤ ποὺ πιστεύαμε πὼς εἴχαμε, εἶναι πολὺ μεγαλύτερος, ποσοτικῶς καὶ σὲ διάρκεια, ἀπὸ τὸν πόνο ποὺ θὰ βιώναμε ἐὰν σὲ μία στιγμὴ ΜΟΝΟν λαμβάναμε τὴν ἀπόφασιν τῆς ἀλλαγῆς …πλεύσεως!!!

Ἡ πραγματικότης εἶναι πάντα πιὸ ἀπόλυτη καὶ πιὸ γρήγορη ἀπὸ ἐμᾶς.
Ἐὰν δὲν μποροῦμε ἐμεῖς νὰ δοῦμε τὰ ὅσα μᾶς χρειάζονται, εἶναι βέβαιον πὼς θὰ μᾶς ὁδηγήσουν τὰ γεγονότα νὰ τὸ κάνουμε.
Εἶτε τώρα λοιπόν, ἀπὸ δική μας ἐπιλογή, εἶτε ἀργότερα, ἐξ ἀνάγκης, τὸ ὅποιον οἰκοδόμημα σήμερα ὑπερασπιζόμαστε θὰ πρέπη νὰ τὸ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἀπὸ τὶς βάσεις του…

Ἀπὸ τὰ θεμέλια..

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply