Θωρακίσαμε ὅμως τὴν …δημοκρατία μας!!!

Ἐνῶ ἔχουμε καταφέρει, μὲ πολὺ  «κόπο»  ὁμολογουμένως, οἱ «δημοκράτες» μονίμως να «δολοφονούνται», ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἀπὸ …ἰδεολογίες, ποὺ τοὺς …ὀπλίζουν καὶ τοὺς κατευθύνουν…(!!!), οἱ ἐκτὸς «συνταγματικοῦ τόξου» νὰ παθαίνουν αὐτὸ ποὺ τοὺς ἀξίζει, ὄχι ἀπὸ …ἰδεολογίες ἀλλὰ ἀπὸ «ἀγανακτισμένους» ἀνθρώπους καὶ οἱ ὁποῖοι τυχαῖοι  που «χάνονται» στὰ καλὰ καθούμενα, νὰ χαρακτηρίζονται ἁπλᾶ ὡς …«ἀτυχῆ περιστατικά» καὶ «παράπλευρες ἀπώλειες», εἴμαστε καὶ ὑπερήφανοι ἀπὸ ἐπάνω, γιατὶ …«θωρακίσαμε» τὴν δημοκρατία μας, ἐδραιώσαμε τὶς «δημοκρατικές» μας κατακτήσεις καὶ θεωρούμαστε   «εὐνομουμένη» πολιτεία καὶ «σύγχρονο» εὐρωπαϊκὸ κράτος.

Θὰ εὐχόμουν καὶ μὴ χειρότερα, ἂν ἤμουν σίγουρος ὅτι ὑπάρχουν χειρότερα.

Ἀπόστολος Ἀθανασάκης

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply