Μήπως νά μήν …ἑλληνοποιούσαμε τά διεθνῆ θέματα;

Μήπως νά μήν ...ἑλληνοποιούσαμε τά διεθνῆ θέματα;Ἐπειδὴ μερικοὶ ἔχετε τὴν τάση νὰ Ἑλληνοποιεῖτε τὰ διεθνῆ θέματα, οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θρᾴκης οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τοὺς Σκώτους καὶ τοὺς Οὐαλούς.
Αὐτοῦ λεχθέντος σᾶς πληροφορῶ πὼς ἡ Τουρκία ἀποζητᾶ μιὰ «ἀνεξάρτητη» Ἀνατολικὴ. Θρᾴκη.
Στὴν Σκωτία οὐδεὶς ἐξωτερικὸς παράγων, πλὴν τῶν Ἄγγλων, ἐπηρρεαζει τὴν κοινὴ γνώμη.

Ἐὰν οἱ μουσουλμανοι τῆς Θρᾴκης ζητήσουν ποτὲ ἀνεξαρτησία, ἐπιβάλλεται νὰ.θεωρηθεῖ ἀνταρσία καὶ ἐσωτερικὸς κίνδυνος καὶ να ΚΑΤΑΠΝΙΓΕΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ!!!

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)




Leave a Reply