Καί ποιός μᾶς εἶπε πώς ξεῤῥιζωθήκαμε;

Καί ποιός μᾶς εἶπε πώς ξεῤῥιζωθήκαμε;Ξεῤῥιζώνονται τά βουνά;
Ξεπατώνονται οἱ ῥίζες;
Ἐξαφανίζονται οἱ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ἀκρῖτες;

Ὄχι…
Δὲν ξεῤῥιζώνονται.
Δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσῃ ἡ ζωὴ δίχως νὰ διατηρῇ μέσα της τὰ αἴτιά της.
Δὲν γίνεται νὰ συνεχίσῃ ἡ ζωὴ στὸν πλανήτη δίχως νὰ …γνωρίζῃ ὁ πλανήτης τὸν στόχο του.
Ἔτσι καὶ οἱ Ἄνθρωποι…
Ἔτσι καὶ οἱ Ἕλληνες…
Ἔτσι καὶ οἱ Τραντέλληνες…

Κάθε φορὰ ποὺ συναντῶ κάπου τὴν Πατρίδα ἀναῤῥιγῶ…
Ἀναλογίζομαι τὰ ὅσα πέρασαν αὐτοὶ ποὺ ἔμειναν γιὰ νὰ ἐπιτύχουν νὰ ΜΗΝ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους Ἑστίες, τὰ τιμήματα ποὺ πλήρωσαν, τὶς θυσίες τους, τὶς ἀντοχές καὶ τὶς ἀνοχές τους, τοὺς πόνους καὶ τὴν μοναξιά τους…
Θλίβομαι καὶ γιὰ ἐμᾶς ποὺ φύγαμε καὶ τοὺς ἀφήσαμε παντέρμους νὰ παλεύουν μὲ θεριὰ καὶ δαιμόνους…
Μὰ πιὸ πολὺ ἀπ΄  ὅλα πονῶ γιατὶ χάσαμε τὴν συνοχή μας…

Ὅμως κρατοῦν καὶ τὴν γλῶσσα καὶ τὶς παραδόσεις τους.
Ἄλλαξαν ὀνόματα… Ταὐτότητες… Ἀκόμη καὶ …ἱστορία!!!
Μὰ παρέμειναν ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς ἀποδεικνύουν πὼς δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολο νὰ τοὺς ξεῤῥιζώσουν….
Κι ἀκόμη…
…Μὲ τὸ παράδειγμά τους μᾶς βεβαιώνουν πὼς πάντα ὁ Ἄνθρωπος, ὅταν θέλῃ, μπορεῖ νὰ βρῇ καὶ τρόπους καὶ μέσα γιὰ νὰ …«προσαρμοστῇ» καὶ νὰ ἐπιβιώσῃ, δίχως στὴν πραγματικότητα νὰ πληρώσῃ μεγάλα τιμήματα…

Αὐτοὶ ἄντεξαν, ἄν καὶ περικυκλωμένοι ἀπὸ θηρία. Ἐμεῖς ὄχι. Δὲν ἀντέξαμε.
Ἐμεῖς ξεχάσαμε… Αὐτοὶ ἀκόμη θυμοῦνται…
Καὶ τὶ ὄμορφοι ποὺ εἶναι μέσα στὶς πολεμικές τους φορεσιές… Τὶ ὑπέροχοι καὶ πόσο ζωντανοί!!

Θὰ βρεθοῦν πολλοὶ γιὰ νὰ ποῦν πὼς ἄλλαξαν τὴν πίστη τους…
Θὰ βρεθοῦν πολλοὶ περισσότεροι γιὰ νὰ ποῦν πὼς ἄλλαξαν καὶ τὶς συνήθειές τους…
Θὰ βρεθοῦν κι ἄλλοι τόσοι ποὺ θὰ ἰσχυριστοῦν πὼς τώρα πιὰ ΔΕΝ μᾶς δένει κάτι μαζύ τους…
Κι ὄμως…
Ἐκεῖ ταγμένοι ἀκρῖτες παρέμειναν… Εἶτε τὸ γνωρίζουν, εἶτε ὄχι, ἐκεῖ δεμένοι μὲ τὴν Μοίρα τους, τὸν τόπο τους καὶ τὴν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ τους ἱστοριά, πασχίζουν νὰ μᾶς μεταλαμπαδεύσουν κάτι ἀπὸ τὴν ζωὴ ποὺ ἐμεῖς διαρκῶς χάνουμε…
Πάντα ἀκρῖτες…
Πάντα μάχιμοι…
Πάντα Τραντέλληνες…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ξέρουν ποιοί εἶναι; Κι ἐὰν δὲν ξέρουν, δὲν πειράζει… Ἔχουν ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ μάθουν… Κι ὅταν πρέπῃ θὰ ΜΑΘΟΥΝ!!!.

 

(Visited 28 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Καί ποιός μᾶς εἶπε πώς ξεῤῥιζωθήκαμε;

 1. Aγαπητή Φιλονόη καλημέρα,
  το βίντεο δεν παίζει κι έτσι δεν μπορούμε, ορισμένοι από εμάς, να στείλουμε σωστάτην ανάρτηση σε φίλους Πόντιους. Μπορεί ίσως να διορθωθεί;
  Φιλικά
  Σοφία Νασοπούλου

  Date: Mon, 22 Sep 2014 09:30:51 +0000
  To: [email protected]

Leave a Reply