Πωλεῖται ἡ Ἀκρόπολις;

Πωλεῖται ἡ Ἀκρόπολις;Μετὰ λύπης μου σᾶς πληροφορῶ πὼς ἡ Ἀκρόπολις  ἔχει παραχωρηθεῖ, ἐδῶ καὶ  μερικοὺς μῆνε, στὸ ΤΑΙΠΕΔ καὶ μᾶς τὸ κρύβουν, τηρῶντας σιγὴν  …ἰχθύος!!!

Θὰ τὸ …ξεπεράσουν σιγιὰ σιγά, ὅταν θὰ ἔλθη ἡ ὥρα νὰ τὴν ἐνοικιάσουν (ὑπολογίζουν ἐκατονταετία (!!!)…) σὲ πολυεθνικὴ ἤ σὲ ἰδιώτη, ποὺ θὰ ἐκμεταλλεύεται τὰ ἔσοδα ποὺ θὰ προκύπτουν. 

Ἤδη ἔχει ὑπάρξει πρόβλημα μὲ τὴν UNESCO  ποὺ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τὴν ΠΕΤΑΞΑΝ ΕΞΩ!!!
Ἡ UNESCO εἰσέπρατε τὸ 15% τῶν ἐσόδων τῶν ἀρχαιοτήτων μας, σὲ ἀντάλλαγμα τοῦ νὰ μᾶς διαφημίζῃ σὲ ὅλον τὸν κόσμο, νὰ προωθῇ καμπάνιες καὶ νὰ στέλνῃ ὁμάδες ὑποστηρικτικῆς ἐρεύνης, ἐγκρίτων ἀρχαιολόγων,  ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο. 

Ἐπειδὴ αὐτὰ ποὺ γράφω εἶναι πολὺ σοβαρά, παίρνω καὶ τὴν εὐθύνη νὰ δηλώσῳ πὼς εἶναι ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ (!!!) καὶ πὼς ΟΛΟΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ἔχει περάσει πρὶν μερικοὺς μῆνες, ὅπως ἀναφέρω καὶ παραπάνω, στὸ ΤΑΙΠΕΔ, ἀλλὰ μᾶς τὸ κρύβουν (πρὸς τὸ παρόν)….

Ἐπίσης….
Γιὰ ἀγορὲς ἀρκετῶν …«φιλέτων» ποὺ «φαίνονται Ἕλληνες έπιχειρηματίες», ἀπὸ πίσω τους βρίσκονται πολιτικοὶ τῆς ὑπαρχούσης κυβερνήσεως, ποὺ ἔχουν τὰ πραγματικὰ δικαιώματα τῆς ἀγορᾶς, μέσῳ λεηλασίας καὶ τοὺς ἄλλλους τοὺς βάζουν νὰ …φαίνονται, γιὰ βιτρίνα καὶ …ξεκάρφωμα, ἐξ οὔ καὶ οἱ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΕΣ τιμές…
Δηλαδὴ τὰ ἔχουν κάνει …«πλακάκια»!!!
Εὐστρατία Σουραβλᾶ

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Πωλεῖται ἡ Ἀκρόπολις;

  1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:

    Verkauft oder Rallye?

    Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu können, wie die Akropolis erteilt worden ist, für einige Monate in HRADF uns zu verstecken, Schweigens … Fisch !!!

    Überwunden … Sigion wenig, wenn er kommt, Zeit zu mieten (berechnet Centennial (!!!) …), eine multinationale oder Einzelpersonen, die Vorteile der Einnahmen nehmen würde………………………Glück, Auf, meine Heimat!

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πωλεῖται ἡ Ἀκρόπολις; « ΑΒΕΡΩΦ

Leave a Reply