Καλὸ τὸ φρέσκο …σανὸ γιὰ τὴν …ἀνάκαμψιν!!!

Προβατάκια τῆς Νουδουλοπασόκας ἐλᾶτε γιὰ φαγητό!!!
Σᾶς κάνει τὸ τραπέζει τὸ καθεστὼς μὲ φρέσκο …σανό!!! Καλὸ τὸ φρέσκο ...σανὸ γιὰ τὴν ...ἀνάκαμψιν!!!1
Καλὸ τὸ φρέσκο ...σανὸ γιὰ τὴν ...ἀνάκαμψιν!!!2

Καλὸ τὸ φρέσκο ...σανὸ γιὰ τὴν ...ἀνάκαμψιν!!!3Νίκος Γεωργιόπουλος

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply