Ἐὰν οἱ Σκοπιανοὶ κόπτονται γιὰ τὴν …μακεδονικότητά τους…

Ἐὰν οἱ Σκοπιανοὶ κόπτονται γιὰ τὴν ...μακεδονικότητά τους...Ἀφ᾽ ᾖς στιγμῆς οἱ Σκοπιανοὶ σκίζουν τὰ ροῦχα τους γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὴν μακεδονικότητά τους (δηλ. τὴν ἑλληνικότητά τους), ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει νὰ δείξῃ πρός αὐτοὺς τὸν δέοντα σεβασμό καὶ νὰ προβῇ σὲ προσάρτηση τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply