Ὅλοι …«Ἕλληνες»;;;

Ὅλοι ...«Ἕλληνες»;;;Δίχως νὰ θέλῳ νὰ ἀθωώσῳ γενικῶς τοὺς ἰθαγενεῖς κατοίκους ἐτούτου τοῦ τόπου, καλὸ θὰ ἦταν, ὅταν ἀκούγονται διάφορα ἐγκλήματα, νὰ μὴν μένουμε μόνον στὸ «κάτοικος Ἐλλάδος» ἀλλὰ νὰ προχωροῦμε καὶ στὸ …παρὰ μέσα.

Ὄχι, δὲν εἶναι  ῤατσιστικὴ τοποθέτησις.
Εἶναι ἀναγκαῖα τοποθέτησις, πρὸ κειμένου νὰ γνωρίζουμε τελικῶς ἐὰν ἔχουμε πράγματι ξεπέσει, τὸν βαθμὸ ξεπεσμοῦ μας καὶ τὸ εἶδος του. Διότι, ἐὰν πράγματι εἴμαστε τόσο ποταποί, μικρόνοες, ἀνεγκέφαλοι, ποὺ πλέον …σφαγιάζουμε ἀκόμη καὶ σκυλιὰ δημοσίως, πρὸ κειμένου νὰ κορέσουμε τὴν πείνα μας, καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸ γνωρίζουμε.

Ἐὰν ὅμως ΔΕΝ εἴμαστε στὸ σύνολόν μας τόσο κάφροι, ἄν καὶ πάντα ὐπάρχουν ἐξαιρέσεις, τότε ἐπίση καλὸ θὰ ἦταν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως νὰ μᾶς ἀποκαλύπτουν τὸ ΠΟΙΟΙ εἶναι τόσο κάφροι καὶ νὰ πάψουν νὰ ἀντιμετωπίζουν τοὺς Ἕλληνες, στὸ σύνολόν τους, τόσο ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ!!!
Μὲ αὐτὲς καὶ μὲ τὶς ἄλλες συμπεριφορές τους ἀποδεικνύουν πὼς ΠΡΕΠΕΙ νὰ ἀνακινήσουμε ΕΜΕΙΣ τὸ «ἀντιῤῤατσιστικόν», πρὸ κειμένου νὰ προστατευθοῦμε ἀπὸ τὶς συνεχόμενες καὶ διαρκεῖς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς ΡΑΤΣΑΣ μας!!!

Φιλονόη

ΑΙΣΧΟΣ!!!
αὐτὸς εἶναι ὁ αἰσχρὸς διασυρμὸς καὶ ΑΝΗΘΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, ἀλλὰ καὶ ΔΙΑΒΟΛΗ κατὰ τοῦ Ἕλληνος.
Νὰ ΜΗΝ λὲς τὴν ἐθνικότητα τοῦ κακοποιοῦ!!!
Ἀπὸ τὸ πρωί διαβάζω ὅτι δύο «νέοι Ἕλληνες» ἔριξανα βενζίνη κι ἔκαψαν ἕναν σκῦλο.
Καὶ τώρα ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ κάποιος ἔγραψε ὅτι ἦσαν …ΡΟΜΑ!!!

Μαρίνης Παναγιώτης

φωτογραφία

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply