Κρατήσου καθαρός!!!

Κρατήσου καθαρός!!!Πιὸ καθαρὸς κι ἀπὸ τὸ χιόνι.
Μὴν ὑποκύψῃς στὰ ἐξωτερικὰ ἐρεθίσματα ποὺ ὁδηγοῦν σὲ φανατισμούς, ἀποπροσανατολισμούς, ἀλλοιώσεις…
Καθαρὸς σημαίνει καθαρός!!! Σημαίνει μακρυὰ ἀπὸ ἰδεολογίες. Σημαίνει μακρυὰ ἀπὸ παρατάξεις. Σημαίνει νὰ βροῦμε ΜΕΣΑ μας τὴν χαμένη Πατρίδα!

Δὲν ὑπάρχουν σωτῆρες!!! Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ σωτῆρες μας!!! Ἄς μὴν γίνουμε οἱ δήμιοί μας!!!
Δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα. Ἐμεῖς ΔΕΝ βλέπουμε τὴν ἔξοδο.
Δὲν ὑπάρχουν ἐναλλακτικές. Ἔχουμε μπεῖ στὴν τελικὴ εὐθεία… Θὰ πολεμήσουμε!!!

Κρατήσου καθαρὸς μέσα στὴν θύελλα ποὺ ἔρχεται…
Μὴν ἀφήσῃς νὰ σὲ γελάσουν… Μὴν πιστέψῃς πουθενὰ παρὰ μόνον σὲ ΕΣΕΝΑΝ!!!
Μετὰ τὴν θύελλα, ὅταν θὰ καταλαγιάση ἡ σκόνη, θὰ δῆς πὼς ΔΕΝ εἶσαι μόνος σου.

Μὴν βρωμιστῇς!!!
Χρειαζόμαστε ΜΟΝΟΝ τοὺς καθαροὺς Ἕλληνες!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply