Ἡ πραγματικότης εἶναι …προσωπική ὀπτική;;;

Ἡ πραγματικότης εἶναι ...προσωπική ὀπτική;;;Ἡ πραγματικότητα;;;

Εἶναι μιὰ προσωπικὴ ἑρμηνεία, μιὰ προσωπικὴ ἐμπειρία.
Ὅταν συμβαίνῃ ἔνα γεγονὸς αὐτόματα καὶ χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε προσπαθοῦμε νὰ ἀπαντήσουμε στὰν ἐρωτήση: «Τί σημαίνει αὐτό γιά ἐμένα;»

Ἡ ἀπάντηση γίνεται μὲ βάση τὰ δεδομένα (πεποιθήσεις, φόβους, ἀξίες, ἐπιθυμίες, ἐμπειρίες, ποὺ προέρχονται κι αὐτὲς ἀπὸ ἐρμηνεῖες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ καταστάση ποὺ βρίσκεται κάποιος τὴν ὥρα ποὺ συμβαίνει ἔνα γεγονός) ποὺ ἔχει ὁ καθένας στὸ νευρικό του σύστημα, τὰ ὁποῖα εἶναι μοναδικά.
Ἄρα καὶ ἡ ἑρμηνεία, εἶναι ὑποκειμενικὴ καὶ ὁ καθένας βλέπει αὐτό ποὺ ὑπάρχει μέσα του.

Τὰ μάτια μας μπορεῖ  νὰ κοιτάζουν ἀλλὰ ὁ σκηνοθέτης νοῦς μᾶς λέει τὶ θὰ δοῦν…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply