Μαζύ τά φάγατε ἈρτέΜΑΚΗ;;;

Τὴν μία σπεύδουν νὰ ΑΡΠΑΞΟΥΝ τὴν μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόμα κάποιου Ἑλληνόπαιδος, μὲ τὸ νὰ καταλαμβάνουν τὴν θέσιν του σὲ ἕναν παιδικὸ σταθμὸ καὶ νὰ μὴν ἀφήσουν τὴν μητέρα του νὰ ἐργαστῇ γιὰ νὰ τὸ ταΐσῃ…
Καὶ τὴν ἄλλην μᾶς τὸ παίζουν …«ἐθνοσωτηρίες».
Τὴν παρ΄ ἄλλην ὅμως πηγαίνουν ἐτοῦτοι οἱ τρισεκατομμυριοῦχοι στοὺς Δήμους, στὶς Ὑπηρεσίες ἐπιδοτήσεως καὶ στὶς τράπεζες καὶ λαμβάνουν …ἐπιδοτήσεις γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις τους, ἄν καὶ αὐτοδιαφημίζονται ὠς τρισεκατομμυριοῦχοι.
Οὐσιαστικῶς δροῦν σὰν κάθε ἄλλο ὑπανθρωπάριον ποὺ πασχίζει ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ μᾶς ῥουφήξῃ τὸ αἷμα, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Πάγκαλο!!!Μαζύ τά φάγατε ἈρτέΜΑΚΗ;;; 6

Κι ὡς συνήθως μεταθέτουν τὰ δικά τους χλαπακιάσματα στὴν πλάτη ΟΛΩΝ τῶν Ἑλλήνων…
Διότι τὰ τραπεζικὰ δάνεια τὰ φορτώθηκαν οἱ Ἕλληνες…
Τὰ χρέη τῶν πάντων πρὸς τοὺς πάντες, τὰ φορτώθηκαν πάλι οἱ Ἕλληνες….

Ἔ… Καὶ τὶς ἐπιδοτήσεις Ἕλληνες τὶς φορτώθηκαν!!!

Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ δεῖτε περισσότερες λεπτομέρειες

Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ δεῖτε περισσότερες λεπτομέρειες

Ἐπιδοτήσεις Δυτικῆς Ἑλλάδος καὶ Πελοποννήσου, 2009
(σελὶς 126)

Πρόκειται λοιπὸν γιὰ αὐτὴν τὴν ἐπιχείρησιν:

Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ δεῖτε περισσότερες λεπτομέρειες

Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ δεῖτε περισσότερες λεπτομέρειες

πηγή
Τῆ ὁποίας ἰδιοκτήτρια ἐμφανίζεται ἡ κυρία Ρούγκλιου Βάια.
Καί ποιά εἶναι ἡ κυρία αὐτή;;;

Μὰ αὐτή:

Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ δεῖτε περισσότερες λεπτομέρειες

Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ δεῖτε περισσότερες λεπτομέρειες

ΕΕΤΑ (ἀλφαβητικὴ σειρά, στὸ «Ῥό»)

Συζητᾶμε δῆλα δὴ γιὰ τὴν σύζυγο ἈρτεΜΑΚΗ  Σῶῤῤα, τοῦ ἐπιδόξου ἐθνοσωτῆρος, μὲ τὰ πολλὰ τρισεκατομμύρια καὶ τὶς ἀμέτρητες …«φωτεινές» κραυγές, τοῦ ὁποίου ἐὰν τοῦ ἀπευθύνῃ κάποιος ἐρωτήσεις, γιὰ τὸ ποῦ βρῆκε τὰ χρήματα, ἀπαντᾶ ὁ …«ἑλληναρᾶς» μὲ στόμφο:

!!!…!!! [1]

Αὐτὴν λοιπὸν ἡ ἐπιχείρησις, μὲ τὴν γενναία ἐπιδότησιν, τῶν σχεδὸν 70.000 εὐρῶ, ποὺ ἔλαβε χρήματα γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ, τὸ 2009,  μέσα ἀπὸ τὴν λαίλαπα ποὺ ἐρχόταν, ἀνῆκε στὴν σύζυγο τοῦ γνωστοῦ μας ἐθνοσωτῆρος.

Καὶ σήμερα ἔχει αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Μαζύ τά φάγατε ἈρτέΜΑΚΗ;;; 2 Μαζύ τά φάγατε ἈρτέΜΑΚΗ;;; 4Δῆλα δὴ ἐδόθη ἡ ἐπιδότησις τὸ 2009!!!
«Τσίμπησαν» κάποιοι τὸ ζεστὸ χρῆμα…
Τὸ …χλαπάκιασαν…
Καὶ μετά…

…ΜΗΝ ΤΟΝ ΕΙΔΑΤΕ τὸν …Παναῆ!!!

Κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι αὐτὰ τὰ χρήματα πρέπει νὰ ἐστάθησαν ἡ ἀφορμὴ γιὰ τὸ μεγάλο …αὐγάτισμα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ …ἀνακαλυφθῇ ἡ …«ἀρχαία τεχνολογία» καὶ νὰ  …«πωληθῇ», ὡς διαστημική, στὴν …ἀμερικανική κυβέρνησιν.
Κι ἔτσι ὁ ἈρτεΜΑΚΗΣ εὑρέθη μὲ …«τρισεκατομμύρια», τὰ ὁποῖα ὅμως ΕΜΕΙΣ πληρώνουμε καὶ πάλι!!!

Γιατί ἈρτεΜΑΚΗ;;; Ἔ;;;
Δέν μποροῦσες νά …«ἀνακαλύψῃς» τίς …«ἀνακαλύψεις» σου, δίχως νά ὐποχρεώσῃς μερικές ἐκατοντάδες γιαγιάδων καί παππούδωννά ψοφήσουν ἀπό τό κρύο;;
Δέν γινόταν νά βρῇς τά …καταπιστεύματά σου, δίχως νά συμπεριφερθῇς σάν τόν Πάγκαλο;
Δέν μποροῦσες ἐσύ ὁ …«ἑλληναρᾶς» νά βασιστῇς στίς δικές ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες;;; Χρειαζόσουν ἐπί πλέον νά ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΗΣῌΣ τά ΔΙΚΑ ΜΑΣ χρήματα; Τίς συντάξεις τῶν παππούδων; Τό γάλα τῶν παιδιῶν μας;
Καί εἶναι ΜΟΝΟΝ αὐτά ἤ θά βροῦμε κι ἄλλα στήν συνέχεια; Ἔ;

Νά σοῦ πῷ ΝΤΡΟΠΗ;;; Μήπως καί θά καταλάβης;
Ἐδῶ ὁλόκληρη θέσιν σὲ παιδικὸ σταθμὸ ΔΕΝ ντραπήκατε νὰ ἀρπάξετε, στίς 70.000 θά σᾶς συναντοῦσε τό …φιλότιμο;

Οἱ …«τρισεκατομμυριοῦχοι» ἔχουν μπλέξει μὲ τὰ …χονδρὰ κι …ἔχασαν τὰ …ψιλά!!!

Δέν σοῦ φθάνουν αὐτά πού ἔχεις νά λάβῃς ἀπό τά καταπιστεύματα;
Ἤ μήπως σέ ἔτσουξε πού σοῦ ἔκοψαν τό …«πρόγραμμα» τῶν Δήμων;

Γνωμοδότησις Ζυγούρη γιὰ δάνεια ΟΤΑ

Ἤ μήπως, ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι, ἔκανες μίαν γενναία ἁρπακτή σκέτο;;
Αὐτό εἶναι; Καί σέ τί διαφέρεις ἐσύ ἀπό τό κάθε ἄλλο βολεμένο ἁρπακτικό;;; Ἔ;;;

Νά σέ πῷ λιγούρη; Ἤ νά μήν σέ πῷ;;;
Τί λές; Πῶς τό βλέπεις;
Κι ὅλοι ἐμεῖς, πού ΟΥΤΕ βολέψαμε τά παιδιά μας σέ παιδικούς σταθμούς, ΟΥΤΕ κάναμε ἁρπακτές μέ ἐπιδοτήσεις, ἀλλά καί ΟΥΤΕ φλομώσαμε τούς συμπατριῶτες μας μέ ὅλων τῶν εἰδῶν τίς ἀσυναρτησίες, πῶς πρέπει νά αἰσθανόμαστε;
 Μ@λ@κες;;;; Πῶς τήν ἔχεις δεῖ;;;Μαζύ τά φάγατε ἈρτέΜΑΚΗ;;;6

Φιλονόη

[1] Έγὼ ΠΡΑΓΜΑΤΙ εἶμαι «Ζῶον, πεζόν, δίπουν, ὀρθόν, ἐπιστήμης δεκτικόν, γελαστικόν…[2]». Αὐτός, καὶ ἡ παρέα του, τί εἴδους ζῷα εἶναι;;;

[2] Ὁρισμὸς τοῦ Ἀριστοτέλους γιὰ τὸν Ἄνθρωπο. Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ζῷα ἔχει ἄλλους ὁρισμούς.

Ὁ Ἕλλην ὅμως εἶναι πάντα Ἄνθρωπος!!!

 Ἡ τελευταία φωτογραφία δωράκι ἀπὸ  τὸν φίλο Τᾶσο Γκολέμη

Ἡ φωτογραφία τοῦ Παγκάλου ἀπὸ ἐδῶ.

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply