Ἐάν γίνουν «κουρέματα» θά ἐπιστραφοῦν τά χρήματα σέ αὐτούς πού πλήρωναν ἔως τώρα;

Ἐάν γίνουν «κουρέματα» θά ἐπιστραφοῦν τά χρήματα σέ αὐτούς πού πλήρωναν ἔως τώρα;Τώρα ποὺ θὰ κουρέψουν τὰ πρόστιμα τῶν ἀναξιοπαθούντων, θά ἐπιστρέψουν καί αὐτά πού ἔχουν ἤδη πληρωθεῖ ἀπό τίς κοροϊδάρες, πού συνεπῶς πῆγαν στό ταμε[iο καί τά ἔσταξαν;

Ἐπειδὴ ἀκούω πώς, μεταξὺ ἄλλων, οἱ σοφοὶ νομοθέτες, διαπιστώνουν ὅτι οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ κράτους ἠταν καὶ κομματάκι ὑπερβολικὲς καὶ ἡ εὐεργεσία, ἕκτος ἀπὸ πραγματικὴ βοήθεια σὲ ἀνημπόρους, εἶναι καὶ μιὰ ἐκ τῶν ὑστέρων διόρθωση ἀδικίας.
Μὲ τοὺς συνεπεῖς λοιπόν, ποὺ ἀδικήθηκαν ἐξίσου, μιᾶς καὶ πλήρωσαν ἄδικα πρ;πρόστιμα καὶ φόρους, τί θά γίνει;

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Τὸ κείμενον ἦταν ἀτονικό, καὶ γιὰ λόγους ἀντιμπαμπινιωτικούς, πολυτονίστηκε. Νὰ μὴν τοῦ δίδουμε καὶ χαροῦλες τοῦ ἀτιμούτσικου…

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply