Ὁ φόβος εἶναι ἕνα πολύ …ἐξυπηρετικό συναίσθημα;

Ὁ φόβος εἶναι ἕνα πολύ ...ἐξυπηρετικό συναίσθημα;Ὁ Ἐνγτκαρ Ἀλαν Πόε ἔλεγε ὅτι «ὁ φόβος εἶναι ἔνα συναίσθημά που ἀρέσει στους ἀνθρώπους νὰ τὸ νοιώθουν μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ εἶναι σίγουροι καὶ νὰ τὸ βιώνουν σὲ ἕνα περιβάλλον ἀσφαλείας».

Ἀραγμένοι λοιπὸν ἀναπαυτικὰ στὴν πολυθρόνα μας ἀπολαμβάνουμε τὶςς φρικαλεότητες μέσα ἀπὸ τὴν θαλπωρὴ τοῦ σπιτιοῦ μας καὶ ἐνῶ ὅλα γύρω μας μυρίζουν τζάκι καὶ σπιτικὴ μαρμελάδα, ὑποκύπτουμε σὲ ἔναν ἐλεγχόμενο τρόμο καὶ ἀφηνόμαστε στὸ ῥῖγος τοῦ φόβου, ἴσως ἐπειδὴ πιστεύουμε ὅτι αὐτὸ μᾶς βοηθᾶ νὰ κατανικήσουμε τοὺς δικούς μας φόβους ἢ ἀκόμη καὶ να νοιώσουμε πιὸ ζωντανοί,  αὐξάνοντάς τὶς συγκινήσεις μας.

Ὁ κινηματογράφος ἀλλὰ καὶ ἡ τηλεόραση ἐπιχειροῦν καθημερινὰ νὰ ἐξημερώσουν τὴν βία, νὰ τὴν κάνουν πιὸ οἰκεία καὶ νὰ τὴν περάσουν μέσα ἀπὸ τὶς χαραμάδες τῆς αὐξανομένης ἀδρεναλίνης στὸ ὑποσυνείδητο τοῦ νοῦ μας.
Τὸ νὰ παίρνουμε δόσεις φρίκης σὲ τακτικὲς ὦρες κάθε ἡμέρα ἔχει καταντήσει νὰ εἶναι σὰν ναρκωτικό.

Αὐτὴ ἡ ὑπερκατανάλωση τῶν σκηνῶν βίας καταφέρνει τελικὰ νὰ σπάσῃ τὶς χορδὲς τῆς εὐασθησίας, νὰ μᾶς κάνῃ ἀδιαφόρους ἀλλὰ παροδικὰ νὰ μᾶς δώσῃτὴν ψευδαίσθηση τῆς δυνάμεως, κάθε φορά ποὺ καταφένουμε νὰ μὴν κλείνουμε τὰ μάτια καὶ νὰ εἴμαστε ἄφοβοι μπροστὰ στὴν φρίκη.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑπάρχει ἡ μετάλλαξη τῶν δημιουργικῶν ἰδεῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν πτωχεύσει καὶ μοιάζουν νὰ περιπλανῶνται σὲ ἕνα σύμπαν ἐγκαταλελειμμένο χωρὶς να ἀνανεώνονται καὶ χωρὶς νὰ μποροὺν νὰ συνεχίζουν νὰ πάλλονται.

Αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς κάνει τὴν βία ἰσχυρὴ καὶ τῆς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ εἰσβάλῃ στὴν ζωή μας καὶ νὰ δημιουργῇ ἔναν κόσμο ἀκόμη πιὸ χαοτικό, χωρὶς καθαρότητα, ἀγάπη, δικαιοσύνη καὶ συναισθήματα.
Ἕναν κόσμο ποὺ σιγὰ σιγὰ κινδυνεύει να χάσῃ τὴν ψυχή του.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ φόβος εἶναι ἕνα πολύ …ἐξυπηρετικό συναίσθημα;

Leave a Reply