Πετῶντας τὰ περιττά…

Πετῶντας τὰ περιττά...Δὲν ὑπάρχει μεταλυτέρα χαρὰ ἀπὸ αὐτήν…
Δὲν ὑπάρχει ὡραιοτέρα στιγμή, γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους γύρω μας, ἀπὸ τὴν διαδικασία ἀπαλλαγῆς τῶν περιττῶν.
Τὸ ἀστεῖο ὅμως εἶναι πὼς οἱ περισσότεροι ἐστιάζουν στὰ ἀντικείμενα, παρὰ στὴν …οὐσία.

Ὅταν λέμε «πετῶντας τὰ περιττά» θὰ πρέπη νὰ κατανοοῦμε πὼς ἡ ἀρχὴ πρέπει νὰ γίνῃ μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς  βαραίνουν. Στὸ σύνολόν τους.
Ναί, σαφῶς τὰ ἀντικείμενα εἶναι ἕνας πολὺ καλὸς δείκτης γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅτι μποροῦμε νὰ ἀνοίξουμε πολλοὺς χώρους γύρω μας, ἀλλὰ σίγουρα ΔΕΝ πρέπει νὰ περιοριστοῦμε ΜΟΝΟΝ σὲ αὐτά. Τὰ ἐξωτερικὰ ἀγαθὰ λειτουργοῦν σὰν δείκτης, μὰ ὄχι πάντα.
Ἐμεῖς πρέπει κι ὀφείλουμε νὰ ἐμβαθύνουμε, νὰ ἀναζητήσουμε τὰ πραγματικά μας βάρη καὶ τελικῶς νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτὰ μὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς τρόπους ποὺ μᾶς ταιριάζουν.
Ἄλλως τέ…
Ἐμεῖς καθρεπτίζουμε πάντα στὸ περιβάλλον μας αὐτὸ ποὺ κρύβουμε μέσα μας.
Ἐὰν μέσα μας αἰσθανόμαστε πὼς γεμίσαμε …κουβάρια, καλὸ  εἶναι νὰ ἀφήσουμε τὰ …ἔπιπλα καὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε ΜΟΝΟΝ μὲ τὰ δικά μας βαρίδια.
Τὰ πραγματικά μας βαρίδια.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply