Ὅταν δὲν ἀγαπᾷς τὶς ΗΠΑ…

Ὅταν δὲν ἀγαπᾷς τὶς ΗΠΑ...Εἶχε τὴν «ἀτυχία» νὰ μὴν ἀγαπάη τὶς ΗΠΑ.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply