Ζητούμενον ἡ ἐπιστροφή.

Ζητούμενον ἡ ἐπιστροφή.Ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς αὐτονομήθηκε τὸ ὑπαρκτικὸ γεγονὸς ἀπὸ τὸ αἴτιο.
Ἡ πολιτικὴ μεταλλάχθηκε στὸ ἀντίθετὸ της, ἀποξενώθηκε ἀπολύτως ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ της πρόσωπο – ἀπὸ τὸ κοινὸ συμφέρον καὶ μετεβλήθη σὲ ἀκοινώνητη ἰδιωτικὴ ὑπόθεση.

Ἡ οἰκονομία ἀποκόπηκε ἀπὸ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, τὰ κεφάλαια δὲν διοχετεύονται στὴν παραγωγὴ – ἀναπαράγονται ὡς χρηματοπιστωτικὰ προϊόντα καὶ ἡ παραγωγὴ ἐγκαταλείπεται.
Ἀγοράζουμε πράγματα ποὺ δὲν χρειαζόμαστε, μὲ λεφτὰ ποὺ δὲν ἔχουμε, γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσουμε ἀνθρώπους ποὺ μᾶς εἶναι ἀδιάφοροι.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply