Οἱ ἐναλλακτικὲς δημιουργοῦνται. Δὲν πέφτουν ἀπὸ τὸν οὐρανό!!!

Οἱ ἐναλλακτικὲς δημιουργοῦνται. Δὲν πέφτουν ἀπὸ τὸν οὐρανό!!!Φαινομενικὰ τουλάχιστον, μιὰ μερίδα Ἑλλήνων, ποὺ διεκδικοῦν τὸ προνόμιο νὰ ἀποκαλοῦνται ὀρθολογιστὲς καὶ ῥεαλιστές, ἔχει καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ χρηστὴ διοίκηση, ἡ διαφάνεια καὶ ὁ ὑγιὴς ἀνταγωνισμὸς εἶναι ὄχι μόνον ἰκανὲς ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖες συνθῆκες γιὰ τὴν παραμονὴ στὸ εὐρῶ καὶ τὴν ἀπόλαυση τῶν πλεονεκτημάτων του.

Τὴν ἴδια στιγμή, οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἄνθρωποι, στηρίζουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια ἕνα καθεστώς ποὺ παράγει ἀποκλειστικὰ κακοδιοίκηση, ἀδιαφάνεια καὶ στρέβλωση ἀνταγωνισμοῦ.

Ἡ ἀντίφαση εἶναι προφανής.
Πρόκειται γιὰ μιὰ γεννήτρια ἀδιεξόδων, ποὺ κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ βαθαίνουν.
Πρόκειται γιὰ σχιζοειδὴ καὶ αὐτοκτονικὴ συμπεριφορά, ποὺ περισσότερο θυμίζει κατάσταση ἀνεξελέγκτου πανικοῦ ἢ ἰδιοτέλεια, παρὰ ψύχραιμη καὶ ὀρθολογιστικὴ στάση.
Ἡ ἐπίκληση τῆς ἐλλείψεως ἐναλλακτικῶν εἶναι ἁπλῆ προφαση.
Οἱ ἐναλλακτικὲς δημιουργοῦνται, δὲν πέφτουν ἀπὸ τὸν οὐρανό.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Τὸ κείμενον ἦταν ἀτονικό, καὶ γιὰ λόγους ἀντιμπαμπινιωτικούς, πολυτονίστηκε. Νὰ μὴν τοῦ δίδουμε καὶ χαροῦλες τοῦ ἀτιμούτσικου…

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply