Χαρδουβέλια, νεοδημοκρατικά, νεοφιλελέδικα μαθηματικά!!!

Χαρδουβέλια, νεοδημοκρατικά, νεοφιλελέδικα μαθηματικά!!!Τὸ πῶς γίνεται νὰ ἔχουμε πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ταυτόχρονα παράταση τοῦ χαρατσιοῦ (εἰσφορὰ ἀλληλεγγύης), καὶ μάλιστα για ΔΥΟ ἔτη (ἂν ὄχι καὶ νομιμοποίησή του!!), εἶναι κάτι ποὺ ΜΟΝΟΝο χαρδουβέλια, νεοδημοκρατικά, νεοφιλελέδικα μαθηματικὰ μποροῦν να ἐξηγήσουν!!!!

Παρατείνεται ἡ εἰσφορὰ «ἀλληλεγγύης» (ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς δανειστές μας φυσικά, ὄχι πρὸς αὐτοὺς ποὺ πεθαίνουν στὸν δρόμο καὶ αὐτοκτονοῦν στὴν χώρα μας), νέες μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων…

Πῶς νομίζετε ὅτι δημιουργοῦνται τά μονεταριστικά νεοφιλελέδικα ΑΕΠ, μέ …«παραγωγή» καί «ἀνάπτυξη»;;;
Μὰ ΟΧΙ βέβαια!
Τὰ ΑΕΠ συγκεντρώνονται μὲ κοροϊδία γαρνιρισμένη μὲ πλαστὲς ὑποσχέσεις, χειραγώγηση, μαστίγια, καὶ ἀπομύζηση κάθε περιουσιακοῦ στοιχείου, τοῦ κάθε δύστυχου φορολογούμενου  καὶ φυσικὰ …ξεπούλημα τῆς χώρας μας!!!

Καὶ τὸ «δύστυχου» τὸ τονίζω, διότι τὴν κλίκα τῆς διαφθορᾶς δὲν τὴν ἀγγίζει κανένας νόμος καὶ κανένας φόρος!

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply