Μαναβική…

Μαναβική...  1 πεπόνι
+1 κιλό σταφύλιἀ
+4 μπανάνες
————————–   
=8,5 Εὔρω.

Ἦτοι 8,5Χ340,75=2.896,4 δραχμές!!!!

Ὅταν πρὶν τὸ εὐρῶ τὰ ἴδια προϊόντα κόστιζαν τὸ πολὺ 500 δρχ!!!

Ἔχει καλυφθεῖ ὁ πληθωρισμὸς τῆς δραχμῆς δύο δεκαετιῶν μὲ τὸ εὐρῶ.
Τὸ Σημητάριο καὶ ἡ πασοκαρία νὰ εἶναι καλά, ποὺ μᾶς ξεπάστρεψαν.

Συνεχίστε νὰ ψηφίζετε Πασοκονουδούλα γιὰ ἀκόμη χειρότερες ἡμέρες!!!

Νίκος Γεωργιόπουλος

φωτογραφία

(Visited 176 times, 1 visits today)
Leave a Reply