Ἡ ἀμφίδρομος σχέσις μὲ τὸ …σπίτι μας!

Ἡ ἀμφίδρομος σχέσις μὲ τὸ ...σπίτι μας!Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή ποὺ μπαίνουμε σὲ ἕνα σπίτι, ξέρουμε ἂν θὰ μᾶς τραβήξῃ ἢ ὄχι.
Ἀγαπάμε ὁρισμένα σπίτια γιατὶ κι αὐτὰ μοιάζουν σὰν νὰ μᾶς ἀγαποῦν.

Ὑπάρχει μιὰ  αἴσθήσις ἀνέσεως, ζεστασιᾶς, μιὰ ξεχωριστὴ μυρωδιά,  ποὺ μᾶς καλωσορίζει μὲ χαρά.
Ἡ ἁρμονία ἡ τάξγ καὶ ἡ καθαριότητα μᾶς καταπραΰνουν.

Μὲ τὰ χρήματα μποροῦμε νὰ ἀγοράσουμε ἔπιπλα, διακοσμητικὰ ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἀγοράσουμε θέλγητρο καὶ γοητεία γιὰ τὰ σπίτια μας, ἐπειδὴ αὐτὲς εἶναι ἰδιότητες τῆς ψυχῆς.
Τὴν γοητεία  μπορεὶ νὰ μᾶς τὴν προσφέρῃ ἡ δημιουργικότητα, ἡ φαντασία καὶ αὐτὸ τὸ ξεχωριστὸ ἄγγιγμα τῆς φροντίδας καὶ ἀγάπης.
Ἡ σχέση μὲ τὸ σπίτι μας εἶναι ἀμφίδρομη.
Τὸ σπίτι ἐπηρεάζει τὴν ψυχολογία μας καὶ ἐμεῖς ἐπηρεάζουμε τὴν δόνησή του.
Μοντέρνο ἡ κλασσικό, λιτὸ ἡ παραφορτωμένο, καθαρὸ ἢ παραμελημένο, νεανικὸ ἢ ῥομαντικό, αἰώνιο σύμβολο τῆς προσωπικότητας, τὸ κάθε πρᾶγμα του μιὰ λέξις κι ὅλα μαζὶ μιὰ ἱστορία….

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply