Ἔχοντας θάῤῥος…

Ἔχοντας βεβαιότητα πὼς εἶμαι στὴν ὀρθή, γιὰ ἐμέναν, πορεία, εἶναι δύσκολο νὰ χάνῳ τὸ θάῤῥος μου.
Βέβαια, συνήθως, εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολο τὸ νὰ τὸ …βρῶ, γιὰ νὰ ξεκινήσῳ.
Μὰ ἀρκοῦν μερικὰ πολὺ ἁπλᾶ ἐρωτήματα, ποὺ μπορῶ νὰ θέσω στὸν ἑαυτόν μου, γιὰ νὰ καταλάβω ἐὰν πράγματι τὰ θέλω μου εἶναι τόσο ἰσχυρά, ποὺ ἀξίζουν καὶ τὶς θυσίες καὶ τοὺς κόπους τους.

Μπορῶ νά ζήσω δίχως νά πραγματοποιήσω τίς στοχεύσεις μου;
Θά ἄντεχα νά παραιτηθῶ ἀπό τά ὄνειρά μου;
Θά μοῦ ἀρκοῦσε τό νά περιορίσω τό πεδίον τῶν δυνατοτήτων μου;

Ἐὰν ἕνα ἠχηρὸ ΟΧΙ ποτίζῃ τὸ εἶναι μου, τότε αὐτομάτως βρῆκα καὶ τὴν πηγὴ ἀντλήσεως τῶν δυνάμεων ποὺ ἀπαιτῶνται, γιὰ νὰ ξεκινήσῳ τὴν πορεία πρὸς τὴν ὑλοποίησιν τῶν στόχων μου.
Ἐὰν ὅμως ἔχω ἀμφιβολίες, τότε δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἀσχοληθῶ περισσότερο.
Τὰ θέλω μου εἶναι ἀστεῖα καὶ τὸ θάῤῥος γιὰ τὴν ὑλοποίησίν τους δὲν θὰ τὸ βρῶ ἀπὸ ἐξωτερικὲς πηγές.

Τὸ θάῤῥος, ἀλλὰ καὶ κάθε μορφὴ δυνάμεως, πηγάζουν ἀπὸ μέσα μου. Ἐὰν ἀδυνατῶ νὰ ἀνακαλύψω τὰ «κλειδιά» ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ ἀξοίξω τοὺς δρόμους ἀντλήσεως, τότε ἄς μὴν ξεκινήσω.
Ἐὰν πάλι τὰ ἔχω βρῇ, τότε κάθε φορὰ ποὺ δυσκολεύουν ὅλα, ἀρκεῖ μία ματιὰ στὴν ἔως τώρα πορεία μου καὶ οἱ δυνάμεις μου ἐπανακτῶνται στὸ ἀκέραιον.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply