Ξάνθη, τὰ Δημοτικὰ Πυροσβεστεῖα!

Ξάνθη, τὰ δημοτικὰ Πυροσβεστεῖα, περίπου 1931.

Ξάνθη, τὰ δημοτικὰ Πυροσβεστεῖα, περίπου 1931.

 

     Μὲ τὴν ἀνακήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ἀντιμετώπιση τῶν πυρκαγιῶν ἀνατέθηκε στοὺς Νομάρχες. Παράλληλα οἱ Δῆμοι ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ διαθέτουν τὰ ἀναγκαῖα μέσα καὶ ἐργαλεῖα γιὰ τὴν κατάσβεση τῶν πυρκαγιῶν. Στὰ δημόσια κτήρια τὴν εὐθύνη ἀντιμετωπίσεως πύρινων καταστάσεων εἶχαν οἱ Λόχοι Σκαπανέων τοῦ στρατοῦ.

     Ἀπὸ τὸ 1849 ἡ κατάσβεση τῶν πυρκαγιῶν ἦταν στρατιωτικὴ ὑπόθεση (Λόχος Πυροσβεστῶν τῆς Διλοχίας Σκαπανέων καὶ Πυροσβεστῶν, Πυροσβεστικὴ Μοῖρα, Λόχος Πυροσβεστῶν) μέχρι τὶς 26 Ἀπριλίου 1926 ποὺ μὲ Διάταγμα διαλύθηκε ὁ Λόχος Πυροσβεστῶν καὶ σχηματίστηκε «Πυροσβεστικὸν Σῶμα» ἐντελῶς ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ λοιπὸ Στράτευμα μὲ ξεχωριστὴ Διοίκηση ὑπαγόμενο ἀπ΄εὐθεῖας στὶς διαταγὲς τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν.

     Ὁ Λόχος Πυροσβεστῶν κάλυπτε κατὰ ὑποτυπώδη τρόπο τὴν πυρασφάλεια Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Θεσσαλονίκης καὶ Πατρῶν. Στὶς ἄλλες πόλεις οἱ Δῆμοι ὑποχρεώθηκαν νὰ χρησιμοποιήσουν δημοτικοὺς ἐργάτες καὶ μέσα γιὰ τὴν κατάσβεση τῶν πυρκαγιῶν.
Οὔτε αὐτὸς ὅμως ὁ μηχανισμὸς ἀπέδωσε καὶ στὶς 12 Μαΐου 1930 ἰδρύεται τὸ Πυροσβεστικὸ Σῶμα ἀνεξάρτητο μὲ δικούς του νόμους μὲ πλήρη αὐτοδιοίκηση σὲ μορφὴ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου καὶ Ὑπαγωγὴ στὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐσωτερικῶν.

     Στὴν Ξάνθη ἰδρύθηκε καὶ λειτούργησε Πυροσβεστικὸ Σῶμα τὸ 1938. Μέχρι τότε ὑπῆρχαν τὰ δημοτικὰ Πυροσβεστεῖα.

~Οἱ πληροφορίες εἶναι ἀπὸ τὸν ἐπίσημο ἱστότοπο
τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος Ἑλλάδος~
Θράκη
(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply