Φονιάδες τῶν λαῶν καταναλωτές!!!

Φονιάδες τῶν λαῶν καταναλωτές!!!Ὄχι, δὲν εἶναι φωτογραφία ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο τοῦ ΠΑΜΕ…
Εἶναι ἐκεῖ ποὺ φωνάζεις «Φονιάδες τῶν λαῶν καταναλωτές»
Ἐγκαίνια H&M στὴν Πάτρα.

Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἐδῶ τὰ προϊόντα ποὺ παράγονται στὴν Κίνα.
Θὰ τρέχουν οἱ βλαμμένες Ἑλληνίδες νὰ τὰ ψωνίσουν γιὰ νὰ μὴν νοιώσουν ξεπερασμένες ἀπὸ τὴν μόδα καὶ τὸ ἐμπορικὸ ἰσοζύγιο τῆς Ἑλλάδος θὰ πάει ἀκόμη πιὸ βαθειὰ στὸν …διάολο.

Διαφημίσεις καὶ ἀφίσες τοῦ τύπου «Ὁ ἐπιμένων Ἑλληνικά» (θυμᾶστε τὸν Παπαναστασίου;;;) πλέον καὶ κάτω ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν προδοτῶν θεωροῦνται ἀθέμιτες, προβοκατόρικες ἕως καὶ ῥατσιστικὲς καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος στὴν χώρα μας.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης
(μὲ φωτογραφία καὶ ἀρχικὸ σχόλιον ἀπὸ Χατζησταῦρο Σπῦρο)

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Φονιάδες τῶν λαῶν καταναλωτές!!!

Leave a Reply