Τὸ …«καροτάκι» «συλλογικὸ καλό»!

Τὸ ...«καροτάκι» «συλλογικὸ καλό»!Νὰ σκεφθοῦμε τὸ «συλλογικὸ καλό»,  μᾶς καλεῖ ὁ πρωθυπουργός, σὲ ἄρθρο του στὴν ἐφημερίδα «κεφάλαιο».

Ἡ ἐπίκληση τοῦ «γενικοῦ καλοῦ» εἶναι πολὺ δημοφιλής, διότι δίνει δικαίωμα στὸν ὁποιονδήποτε νὰ διεκδικήσῃ τὸ ὀ,τιδήποτε ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε.

Πρόκειται για τὴν συνταγὴ ἐπιτυχίας κάθε σοσιαλιστικοὺ καθεστῶτος, ἀναλόγου τοῦ Ἑλληνικοῦ.
Τὰ σοσιαλιστικὰ καθεστῶτα, διατηρῶντας μονοπώλια (ὑγεία, ἐνέργεια, παιδεία, τραπεζικὸ σύστημα) οὐσιαστικὰ ἐλέγχουν τὰ μέσα παραγωγῆς τῆς οἰκονομίας καὶ παρέχουν τὴν «ἐλπίδα» προσβάσεως στὰ λάφυρα, σὲ κάθε πιστὸ καὶ φιλότιμο σοσιαλιστή.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 71 times, 1 visits today)
Leave a Reply