Ἐντοπίσθησαν τὰ ὑπολογιστικὰ συστήματα τῆς Κλιματικῆς …Μελλοντολογίας τοῦ ΟΗΕ.

Ἐντοπίσθησαν τὰ ὑπολογιστικὰ συστήματα τῆς Κλιματικῆς ...Μελλοντολογίας τοῦ ΟΗΕ.Μετὰ ἀπὸ ἐκτεταμένη ἔρευνα, ἐντοπίσθησαν ἐπιτέλους τὰ προηγμένης τεχνολογίας ὑπολογιστικὰ συστήματα καὶ μέθοδοι τοῦ Τμήματος Κλιματικῆς Μελλοντολογίας τοῦ ΟΗΕ.

Φρούριον

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply