Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά.

Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 18Ἡ ἠλεκτροδότηση καὶ ὑδροδότηση ΔΕΝ εἶναι ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά.
Ὄχι μόνον δὲν δίδονται γιὰ ἐκμετάλλευση ἀλλὰ καὶ ἡ «ἰδιωτικοποίηση» δὲν σημαίνει παράδοση ἐθνικῶν πόρων καὶ δικτύων (ἐθνικὸ μονοπώλιο) σὲ ὁποιονδήποτε ἐπιχειρηματία (ἰδιωτικὸ μονοπώλιο, χαρισμένο…).
Ἐπιχείρηση σημαίνει ὁ τάδε, δείνα ἄνθρωπος νὰ στήσῃ τὴν τάδε δείνα ἐργασία, παραγωγή, μεταποίηση κτλ. – καὶ ὅλοι τους χρησιμοποιοῦν τὸ δίκτυο δομῶν (ἠλεκτρικό, τηλέφωνο, ὕδωρ).
ΔΕΝ σημαίνει ὅτι τὸ ἴδιο τὸ κοινόχρηστο δίκτυο δομῶν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ ἀποτελέσῃ ….«ἐπιχείρηση», πόσο μᾶλλον νὰ δοθῇ ὁπουδήποτε.

Ἐπίσης αὐτὲς οἱ δομὲς ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ.
Διότι εἶναι δομές – παράδειγμα ἡ ἡλεκτροδότηση μίας ὁλόκληρης χώρας παράγει τεράστιο ὄφελος πάντα.
Ἀμέτρητοι ἄνθρωποι ἐργάζονται, ζοῦν, ἐφευρίσκουν, συναλλάσσονται, μελετοῦν κ.ο.κ. καὶ ἀπὸ τὴν κοινόχρηστη αὐτὴν δομὴ παράγονται ἀγαθὰ ὄχι μόνον ἐμπορικὰ ἀλλὰ καὶ πολιτισμικά, ἐνῶ στηρίζεται ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη ζωή (ἐ, τὶ νὰ κάνουμε στὸν 21ο αἰ, δὲν χρησιμοποιοῦμε κεριά…).
Ὁμοίως οἱ ὑδάτινοι πόροι.

ΔΕΝ εἶναι ἐπιχειρήσεις αὐτά. Εἶναι ΔΟΜΕΣ.

«Ἰδιωτικοποίηση»θὰ ἦταν  ἐγὼ κι ὁ καθένας νὰ βάζουμε π.χ. τὴν γεννήτριά μας ἢ ὅ,τι ἄλλο ὑπάρχει διαθέσιμο γιὰ προσωπικὴ μας ἡλεκτροδότηση.
Θὰ ἦταν νὰ τραβούσαμε ἕναν προσωπικὸ ὑδρευτικὸ σωλήνα ἀπ’ τοὺς παρακείμενους ὑδάτινους πόρους (π.χ. λίμνες, ποτάμι
α κτλ.).
Θὰ ἦταν ἐπίσης νὰ μαζευόμασταν τοπικὲς ὁμάδες καὶ νὰ ἔλεγαν τσοντάρουμε ὁ καθένας τόσα καὶ τραβάμε τόσους σωλῆνες ὑδρεύσεως.

ΔΕΝ θὰ ἦταν ὅμως ἡ παραχώρηση ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ποὺ δημιουργήθηκαν ἄλλωστε μὲ δικοὺς μας πόρους) ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξαρτᾶται μία ὁλόκληρη χώρα, ὡς μονοπώλιο σὲ μερικοὺς ἰδιῶτες.
Πρέπει νὰ εἶναι ἄρρωστος κάποιος γιὰ νὰ τὸ προπαγανδίζῃ αὐτὸ ὡς τάχα «ἐπιχείρηση» καὶ «ἰδιωτικοποίηση».

Φρούριον

Ireland’s Streets Turn to Rivers of People, 1 Million, Wiping Out New Tax on Water #IrishWater

Ireland’s government blackmail on the Irish people – accept a new tax on water or increase in property taxes – has failed already, as the streets all over Ireland turned into rivers of people standing up and saying: “No means fecking No“. All in all it seems that in the entire Ireland, 1 million people took it to the streets to say they won’t pay and stop water privatization. This means a third of Ireland participated to #IrishWater protests.Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 1 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 2 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 3 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 4 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 5 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 7 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 6 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 8 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 9 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 10 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 11 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόρ
οι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 12 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 13 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 14 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 15

Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 18It rained, of course; Dublin was shut down during the protests.Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 39 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 38 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 35 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 37 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 14 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 15 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 16 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 17  Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 19 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 20 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 21 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 22 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 23 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 24 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 25

 

 

The battle of the population of Ireland against water meters has been ongoing for years now, and it grew in intensity in spite of all media propaganda and manipulations to turn the tide in the favor of government’s plans to cut the income of the working people by forcing them to pay more for what they already pay. The resistance and the opposition to the government’s plans is well understood in Ireland, since the meters and the new tax on water are seen for what they actually are: privatization of a fundamental basic need, the water. The resistance took all forms possible; from blocking police and employees to go to houses and instill water meters, to marches, rallies and speaking up against it.

: So how many arrests in Ireland over act in the last month

“Sitting ducks who forked out for austerity finally stand up”, read it here

Water is a Public Collective Good”, read it here 

Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 34

People burning their forms at Limerick City Hall, October 26:

 

 

Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 36

Brother of Fine Gael donor appointed to board of Irish Water; Gave €1,000 to Creighton campaign in 2007, click here 

Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 37

Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 33 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 32 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 31 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 30 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 29 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 28 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 27 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 26 Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 25

The resistance of the Irish workers against capitalists’ economic, political and social war against them are largely unknown in the western world, possibly because the 4 million people of Ireland have been put to pay the worst for the banks’ robberies since 2008:

 

Defying all physical laws and all logic, they ended up with debts tens of times higher than the rest of the western world, and their accusation that these debts are fake and artificial are justified by the realities of their own lives. Ireland makes up 0.9 percent of the EU population, their economy makes up 1.2 percent of EU GDP, yet the Irish people have already paid 42% of the total cost of the EU banking crisis. US Treasury Secretary, Timothy Geithner has pushed for this and wikileaks have already revealed the reason.Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 39

 

Take a look at the numbers, and compare the dreadful silence about what capitalists have done to the Irish people with the huge media coverage granted to Greece (this too, fully justified).

IRELAND

GDP: €0.2 tnForeign debt: €1.7 tn

€390,969 Foreign debt per person

1,093%Foreign debt to GDP

109%Govt debt to GDP

The UK is Ireland’s biggest creditor.

GREECE

GDP: €0.2 tnForeign debt: €0.4 tn

€38,073 Foreign debt per person

252%Foreign debt to GDP

166%Govt debt to GDP

JAPAN

GDP: €4.1 tnForeign debt: €2 tn

€15,934 Foreign debt per person

50%Foreign debt to GDP

233%Govt debt to GDP

UK

GDP: €1.7 tnForeign debt: €7.3 tn

€117,580 Foreign debt per person

436%Foreign debt to GDP

81%Govt debt to GDP

SPAIN

GDP: €0.7 tnForeign debt: €1.9 tn

€41,366 Foreign debt per person

284%Foreign debt to GDP

67%Govt debt to GDP

PORTUGAL

GDP: €0.2 tnForeign debt: €0.4 tn

€38,081 Foreign debt per person

251%Foreign debt to GDP

106%Govt debt to GDP

ITALY

GDP: €1.2 tnForeign debt: €2 tn

€32,875 Foreign debt per person

163%Foreign debt to GDP

121%Govt debt to GDP

FRANCE

GDP: €1.8 tnForeign debt: €4.2 tn

€66,508 Foreign debt per person

235%Foreign debt to GDP

87%Govt debt to GDP

GERMANY

GDP: €2.4 tnForeign debt: €4.2 tn

€50,659 Foreign debt per person

176%Foreign debt to GDP

83%Govt debt to GDP

US

GDP: €10.8 tnForeign debt: €10.9 tn

€35,156 Foreign debt per person

101%Foreign debt to GDP

100%Govt debt to GDP

Source 

Were these fake debts a revenge for Irish people being the first to denounce the robbery of the 1%? It would not be surprising if it was so. They closed down Anglo Bank; occupied it and made theft known, before anyone in the West realized that the “financial crisis” was in fact a huge engineered robbery of the poor by the rich:

Proof to that is that the number of billionaires has doubled during and “thanks” to the “financial crisis”.

So, yeah, it’s not just about the water; it’s just another battle against the economic terrorism they have been subjected to. The result of this is that so many people commit suicide in Ireland, that the state has conspired to hide the cause of death and has issued new death certificates where the cause of death is no longer mentioned at all.Ἡ ἠλεκτροδότησις καὶ ὑδροδότησις εἶναι ἐθνικοὶ πόροι καὶ ΔΟΜΙΚΑ ἀγαθά. 40

 revolution-news

 

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply