Ἔτσι κάνουν στοὺς ὑπηρέτες τὰ ἀφεντικά…

Ἔτσι κάνουν στοὺς ὑπηρέτες τὰ ἀφεντικά...Ἐγὼ πάντως ἂν ἤμουν ἡ Γιάννα θὰ πήγαινα στὸν Ἀλέξη καὶ θὰ τοῦ ἔλεγα:
«πὲς στὴν Περιστέρα νὰ ἔλθῃ καὶ νὰ διαλέξῃ ἀπὸ τὴν ντουλάπα μου ὅ,τι θέλει…»!!!

Ἔτσι κάνουν στοὺς ὑπηρέτες τὰ ἀφεντικά.

Νίκος Γεωργιόπουλος

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply