Ζῶντας σὲ δύο κόσμους…

Ζῶντας σὲ δύο κόσμους...Στὸ μυαλό μας ὑπάρχουν εὐωδιὲς καὶ συγκινήσεις, πόνοι καὶ φόβοι, σκοτεινοὶ δρόμοι, φωτεινὰ σπίτια, πρόσωπα ἀνθρώπων, δωμάτια ζεστὰ καὶ ἄνετα καὶ ἄλλα γεμάτα μυστήρια καὶ φόβο.

Ὅλοι μας ζοῦμε σὲ δύο κόσμους, ποὺ διαπλέκονται σὰν τὴν ἡμέρα μὲ τὴν νύκτα, σὰν τὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι.
Στον ἔναν κόσμο ὑπάρχει λάμψις, σιγουριά, καθαρότητα, τρυφερὲς στιγμές, λόγια ἀποδοχῆς καὶ ἀγάπης, δύναμις, σεβασμός, χαρά, ἐνθουσιασμός, ἐξομολογήσεις.
Στον ἄλλο κόσμο ὑπάρχει καθῆκον, τύψεις, φόβος, μοναξιά, θυμός…
Αὐτὸς ὁ κόσμος μυρίζει ἀλλοιῶς, ὑπόσχεται ἄλλα καὶ ἀπαιτεῖ ἄλλα.

Καὶ τὸ πιὸ ἀλλόκοτο εἶναι πὼς αὐτοὶ οἱ δύο κόσμοι συνυπάρχουν καὶ μᾶς κάνουν νὰ ζοῦμε τὴν μιὰ στὸν φόβο καὶ τὴν ἄλλη μέσα σὲ μιὰ τρελλὴ βεβαιότητα, τὴν μιὰ στὸν ἤλιο καὶ τὴν ἄλλη στὴν βροχή, τὴν μιὰ σὲ ἔνα κάστρο ἀγάπης καὶ καλοσύνης καὶ τὴν ἄλλη σὲ ἔναν κόσμο ὑποψίας καὶ ψυχρότητας.
Αὐτὴ εἶναι ἡ φύσις τοῦ δυαδικοῦ κόσμου, ποὺ πάλλεται ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ στὸ κακό, στὸ φῶς καὶ στὶς σκιές.
Αὐτὴ εἶναι ἡ φύσις  τοῦ ἀνθρώπου.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply