Πηγαίνοντας λίγο παρὰ πέρα…

Πηγαίνοντας λίγο παρὰ πέρα...Κάθε ἡμέρα καὶ ἕνα βῆμα.
Νὰ μὴν περάσῃ κάποια ἡμέρα ποὺ νὰ σταθοῦμε ἀκίνητοι.
Νὰ μὴν μένουμε ἀδρανεῖς…
Ὅμως καὶ κάτι ἀκόμη… Δὲν ἀρκεῖ αὐτὸ ποὺ μᾶς κληροδοτήθηκε νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε ὡς κάτι ἀδιαπραγμάτευτον ἀλλὰ ὡς κάτι ποὺ πρέπει νὰ ἀναπτύξουμε καὶ νὰ μεγαλώσουμε. Οἱ παγιωμένες (ἤ ἄλλως …παγωμένες καὶ στατικές)  καταστάσεις παγιώνουν καὶ τὶς ἀντιλήψεις αὐτῶν ποὺ τὶς διαχειρίζονται.
Παγιωμένες ἀντιλήψεις ὅμως δηλώνουν …θάνατο!!!

Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει, καὶ στὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ καὶ στὰ παιδιά του, νὰ μαθαίνῃ διαρκῶς, νὰ αὐτοβελτιώνεται καὶ τελικῶς, φεύγοντας ἀπὸ αὐτὸν τὸν πλανήτη, νὰ ἀφήνῃ ὡς κληροδότημα περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βρῆκε ὅταν ἦλθε. Ὄχι σὲ ὑλικὸ ἐπίπεδον ἀλλὰ σὲ πνευματικό.
Ἐὰν ΔΕΝ κάνουμε ἀρχή μας καὶ σημαία μας αὐτὴν τὴν στάσιν ζωῆς, τότε ΔΕΝ δικαιούμεθα νὰ θεωροῦμε ἑαυτοὺς ἐλευθέρους ἀνθρώπους.
Διότι ἐλεύθερος ἄνθρωπος εἶναι μόνον αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ καλλιεργήσῃ, νὰ ἀναπτύξῃ καὶ νὰ βελτιώσῃ τὸ «χωράφι» του κι ὄχι αὐτὸς ποὺ …κλωσσᾶ αὐτὰ ποὺ βρῆκε γύρω του, δίχως ὅμως νὰ μπορῇ καὶ νὰ τὰ ἐκτιμήσῃ ἤ ἁπλῶς νὰ τὰ σεβαστῇ!

Φιλονόη

φωτογραφία

.

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Πηγαίνοντας λίγο παρὰ πέρα…

Leave a Reply