Ὄχι ἰδιωτικό. Ἁπλῶς …μὴ κρατικό!!!

Ὄχι ἰδιωτικό. Ἁπλῶς ...μὴ κρατικό!!!Μυλόπουλος:
Δεν συνεργάζομαι με ιδιωτικό πανεπιστήμιο αλλά με μη κρατικό.

Και ως γνωστόν μη κρατικό δεν σημαίνει ιδιωτικό…

καὶ

Mάθετε να ομιλείτε την Συριζαϊκήν.
Απλά μαθήματα με εικόνες.

Παρατηρητήριον
ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 21 times, 1 visits today)




0 thoughts on “Ὄχι ἰδιωτικό. Ἁπλῶς …μὴ κρατικό!!!

Leave a Reply