Ἐγκληματίες πολέμου ἦταν!!!

Ἐγκληματίες πολέμου ἦταν!!!
Νεκροὶ «ἐγκληματίες πολέμου», κατὰ τὸν ἀντιδήμαρχο Λαμίας, ἄνδρες τῆς ΕΛΔΥΚ, ἀνάμεσα στὰ τουρκικὰ Μ-113, ποὺ κατεβαίνουν τὸ ὕψωμα «Β», ὅπου οἱ «ἐγκληματίες  πολέμου» πολέμησαν ἕνας ἐναντίον …ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ …«καλῶν» Τούρκων!!!

Καὶ ὅπως καταλαβαίνετε οὁ «καλοί» πάντα κερδίζουν στὸ τέλος…

Ἔτσι λέει ὁ ἀντιδήμαρχος Λαμίας…!!!
Ἡ πλήρης κατάπτωσις ἑνὸς λαοῦ…!!!

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

 

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply