Κι ἐάν ἐπετρέπετο ἡ ὁπλοφορία;;;

Κι ἐάν ἐπετρέπετο ἡ ὁπλοφορία;;;Καὶ ἐρωτῶ…
Ἐὰν ἡ ὁπλοφορία ἐπετρέπετο στοὺς Ἕλληνες πολῖτες, μὲ εἰδικὴ ἄδεια, ἀσφαλῶς, ἡ ὁποία νὰ ἧτο εὔκολα ἀποκτουμένη (καὶ γιὰ συγκεκριμένους λόγους), καὶ μὲ τὴν ὑποχρέωση τὸ πιστόλι ἤ τὸ περίστροφο νὰ εἶναι δηλωμένο καὶ νὰ μεταφέρεται σὲ ἐμφανὲς σημεῖο ἐπάνω στὸ σῶμα τοῦ ὀπλοφοροῦντος, ὁ ΘΡΑΣΣΥΔΕΙΛΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΦΟΝΙΑΣ θά εἶχε τά κότσια ναά ἀνοίξῃ πῦρ κατά τῶν θαμώνων τοῦ κέντρου, γνωρίζοντάς πώς θά ἀνταποδόσουν τό πῦρ καμμιά εἰκοσαριά ἄτομα, γεμίζοντάς τον κουμπότρυπες;;

Τροφὴ γιὰ σκέψη….

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply