Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει

Πόσο πολύ μπορεῖ νά εἶναι κάποιος διαβρωμένος, ἠθικά, ὥστε νὰ μὴν αἰσθάνεται οὐδὲ ἴχνος ντροπῆς ἢ χωρὶς κανέναν συνειδησιακό ἐνδοιασμό νά ἐπικυρώνῃ ὡς «ἄσπρο», τὸ κατὰ γενικὴ ὁμολογία καὶ πλέον πασιφανές, …μαῦρο; Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει
Ἔτσι οἱ «κύριοι» καὶ οἱ «κυρίες» βουλευτάδες, ποὺ ἐψήφισαν «Ὄχι» στὴν ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας τοῦ Μιχελάκη (εἶχε παραπεμφθῆ ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ δεοντολογίας τῆς Βουλῆς γιὰ χρηματισμό) θεωροῦν πὼς κάνοντας τὸ ἄσπρο –μαῦρο ἔχουν ἐπιτελέσει στὸ ἀκέραιο τὸ βουλευτικό τους καθῆκον, ἔτσι φυσικὰ ὅπως αὐτοὶ τὸ ἐννοοῦν…
Ἐγὼ ὅμως δὲν θέλω νὰ σταθῷ σ’ αὐτούς, διότι περὶ ποίων ῥεμαλιῶν πρόκειται εἶναι πλέον κάτι παραπάνω ἀπὸ γνωστό. Θέλω νὰ σταθῷ σ’ ἐκείνους τοὺς πολῖτες ποὺ μὲ τὸν σταυρό τους δίνουν τὸ δικαίωμα σὲ κάθε εἴδους κατακάθι καὶ ξεπουλημένο νὰ τὸ παίζῃ «ἐθνοπατέρας»! Γιατί, μήν μοῦ πεῖτε πὼς δὲν εἶναι γνωστὸς ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία τοῦ καθενὸς ποὺ κατεβαίνει γιὰ ὑποψήφιος! Ἄλλωστε γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἐπιλέγονται ἀπὸ τὰ κόμματα οἱ ὑποψήφιοι, ἐπειδὴ εἶναι γνωστοὶ! Ἄρα ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ στὸ ἐκλογικὸ σῶμα ποὺ ἐπιλέγει τοὺς ἀντιπροσώπους του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο!
Ὅπερ σημαίνει ὅτι σὰν τὰ μοῦτρα τους εἶναι καὶ αὐτοὶ καὶ τέτοιους θέλουν νὰ ἔχουν στὴν κεφάλα τους…
Ἄλλωστε δεν ἔγινε τυχαίως τόση δουλειὰ ( τουλάχιστον τὰ τελευταῖα 180 καὶ πλέον χρόνια…) ὥστε νὰ ὑφίστανται ὄντα ἀνεγκέφαλα, ἡμιμαθῆ, ἄβουλα, φοβισμένα καὶ ἀνασφαλῆ ποὺ νὰ παριστάνουν τὸν …κυρίαρχο λαὸ που ἐκλέγει ἐκείνους ποὺ θὰ τὸν ἐκπροσωποῦν μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν γεωγραφικὸ χῶρο ποὺ ὀνομάζεται Γρεκία…

Ἑλλὰς αἰώνιον

(Visited 218 times, 1 visits today)
Leave a Reply