Πῶς σὲ εἶδα…

Πῶς σὲ εἶδα...Ἀπαγορεύεται ἡ λήψις τμημάτων αὐτοῦ ἢ τοῦ συνόλου του, γιὰ ὁποιανδήποτε χρῆσιν ἢ ἐκμετάλλευσιν, χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ κυρίου Πετροπούλου.

Φιλονόη

ΠΩΣ ΣΕ ΕΙΔΑ

Σὰν μία τρῦπα στὰ βαρυφορτωμένα σύγνεφα
σὲ εἶδα· δὲν θυμᾶμαι πῶς
κυμάτιζαν οἱ κινήσεις σου αὐγατισμένες
ἀπὸ τὴ μουσική τῆς ἀέναης βροχῆς.
 
Καὶ μιλοῦσες καὶ μιλοῦσες σιγανὰ
μὴ φκιάση κουβάρι τὴν φωνή σου
ἡ παγωμένη ἄσφαλτος.
 
Ὕστερα, γύρω ἀπ᾿ τὸ σημαδεμένο χαμόγελο
τῆς νύκτας, τύληξες τὸν λόγο σου.
 
Θἄρχωμαι νὰ τὸν βλέπω κάθε τέτοια ὥρα,
 
μέσ᾿ ἀπ᾿ τὰ γυάλινα χνῶτα σου.
(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply