Τὸ δωρεὰν χρῆμα τῆς ΕΟΚ κατέστρεψε τὴ Ἑλλάδα

Τὸ δωρεὰν χρῆμα τῆς ΕΟΚ κατέστρεψε τὴ ἙλλάδαΤὸ 1985, τὸ κράτος χρεοκόπησε.
(Τὸ κατάφερε αὐτὸ ὁ πορνόγερος μέσα σὲ 4 χρόνια).

Ἐκεῖνες τὶς ἐκλογὲς (1985) ἄν τὶς εἶχε κερδίσῃ ὁ Μητσοτάκης, δὲν μπορεῖ νὰ ξέρῃ κανεὶς φυσικά τὶ θὰ εἶχε συμβῇ.
Θὰ πρέπη νὰ ξέρῃ πάντως ὁ κόσμος, πὼς τὸ κράτος τοῦ ΠΑΣΟΚ διεσώθη τότε ἀπὸ τὰ πρωτοεμφανιζόμενα πακέτα Ντελόρ.

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ποσῶς ἡ θεωρία πὼς «δὲν διαχειριστήκαμε σωστὰ τὸ δωρεὰν χρῆμα» ποὺ ἀγαποῦν οἱ σοσιαλιστές.

Τὸ δωρεὰν χρῆμα τῆς ΕΟΚ (ΕΕ) κατέστρεψε τὴν Ἑλλάδα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
Leave a Reply