Ἀπό τό ἴδιο «καλοῦπι» Σαμαρᾶς καί μπαχαλάκηδες;

Ἀπό τό ἴδιο «καλοῦπι» Σαμαρᾶς καί μπαχαλάκηδες;Ἕνα μᾶτσο τσογλάνια κατέστρεψαν καὶ λεηλάτησαν καταστήματα σὲ Ἀθῆνα καὶ Θεσσαλονίκη, ἁρπάζοντας ἄκομα καὶ παπούτσια, χωρὶς ἀνάλογο ζευγάρι.
Αὐτὴ εἶναι ἡ φάρα τοῦ Ῥωμανοῦ.

Ἄθλιοι κακοποιοὶ ποὺ μισοῦν τὴν ἰδιοκτησία καὶ τὴν ἐργασία. Ἀπαιτοῦν δέ, τὰ ἐγκλήματά τους νὰ ἀναγνωριστοῦν ἀπὸ τὸ κράτος τὸ ὁποῖο καὶ πρέπει να τοὺς ἀποκαταστήσῃ.
Ἀντώνης Σαμαρᾶς, προσέθεσε μιὰ ἀκόμη μαύρη σελίδα στὴν βρομερὴ πολιτική του καριέρα. Συνομιλεῖ μὲ αὐτοὺς τοὺς χαραμοφάηδες, διότι, εἶναι ἀπὸ τὴν ἴδια φάρα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

Σημείωσις

Ὅπως πάντα, ξανὰ καὶ ξανά, στόχος δὲν ἦταν ἡ …διαμαρτυρία ἀλλὰ ἡ ἀποτέφρωσις ὅσων ἐπιχειρήσεων ἀκόμη, σὲ πείσμα τῶν λεηλασιῶν, τῶν κυβερνητικῶν ἐπιδρομῶν καὶ τῶν μνημονιακῶν ἁρπαγῶν, παρέμειναν ὄρθιες.
Ἐν ὁλίγοις… Πράκτορες, τσογλάνια κακομαθημένα καὶ …«ἀναρχισμός», (ποὺ δὲν ἀγγίζει τοὺς Rothschild, κατὰ τὶς πάγιες ἐντολὲς τοῦ Μᾶρξ, κι ὄχι τὶς θέσεις τοῦ Μπακούνιν), παρουσιαζόμενα ἁπλῶς σὰν …«πικραμένα, ἐξοργισμένα κι ἀδικημένα», ἀφήνονται ἐλεύθερα νὰ ἀποτελειώσουν κάθε ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα, ποὺ ἀσθμαίνοντας, ἀπὸ τὶς πολλαπλὲς πιέσεις, ἀργοπεθαίνει.
Μία ἀνθελληνικὴ ὑστερία, δίχως ἀρχὴ καὶ τέλος..
Μία ἀπολύτως ὀργανωμένη ἐπιχείρησις καταστροφῆς πρὸ κειμένου νὰ παραδοθῇ τὸ κέντρο σὲ τιμὲς …προσφορᾶς, στὰ χέρια διαφόρων …«περιουσίων σωτήρων».
Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply