Οἱ κρεμάλες φέρνουν πίσω τούς νεκρούς μας;

Οἱ κρεμάλες φέρνουν πίσω τούς νεκρούς μας;Δὲν τοὺς φέρνουν.
Οὔτε ἡ ἐπιθυμία μας, ποὺ βασίζεται στὴν ὀργή, μπορεῖ νὰ λύσῃ τὰ προβλήματα μας.
Γενικῶς ΔΕΝ θὰ βροῦμε λύσεις μέσα ἀπὸ τὴν μίμησιν τῶν πράξεων τῶν ἄλλων. Δὲν θὰ βροῦμε λύσεις καὶ δρόμους μέσα ἀπὸ τὴν ἀναζήτησιν σκοταδιστικῶν μεθόδων ἐφαρμογῆς τῆς δικῆς μας ἐξουσίας ἐπὶ τῶν ἄλλων.
Ἡ λύσις εἶναι ἀλλοῦ. Εἶναι στὸ φῶς. Στὴν ἀλήθεια. Στὴν αὐτογνωσία. Στὴν ἀναζήτησιν ὅλων αὐτῶν ποὺ χάσαμε.

Τὰ προβλήματά μας πλέον ΔΕΝ χρειάζονται γιὰ νὰ λυθοῦν κόπους ἀλλὰ τρόπους.
Μόνον νά…
Γιὰ νὰ τοὺς βροῦμε αὐτοὺς τοὺς τρόπους πρέπει πρῶτα νὰ βροῦμε τὸν χαμένο Ἕλληνα μέσα μας.
Καὶ ὅσοι διψοῦν γιὰ αἶμα εἶναι βέβαιον πὼς αὐτὸν τὸν Ἕλληνα τὸν ἔθαψαν ἤδη, πρὸ πολλοῦ!

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply