Σχέσεις…

Σχέσεις...Τόσο δύσκολες τώρα πιὰ οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις… Τόσα τὰ ἀδιέξοδα…
Ῥήξεις, διαζύγια, ἀποχωρισμοὶ στὴν καθημερινότητά μας…
Ἄνθρωποι ποὺ ξαφνικὰ μένουν μόνοι τους, ἄν καὶ κατὰ βάθος, πάντα ἦσαν μόνοι τους.
Κι ἀποροῦμε… Ἴσως μάλιστα νὰ πονᾶμε, ἐὰν κι ἐμεῖς, μὲ τὴν σειρά μας, ἔχουμε ἀπωλέσει κάποιους ἀνθρώπους.Κι ὅλο αὐτὸ μεγαλώνει, ἐπεκτείνεται, ἐξαπλώνεται…

Μά εἴναι τελικῶς κακό;
Ὄχι βέβαια.
Ἡ καλλίτερη ἐποχὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ ζοῦμε!
Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ χρειαζόμεθα. Πετᾶμε τὰ περιττὰ καὶ κρατᾶμε μόνον τὰ χρήσιμα.

Βέβαια… Ἴσως νὰ πιστεύαμε πὼς εἶναι χρήσιμα κι αὐτὰ ποὺ χάσαμε.
Τὴν στιγμὴ ποὺ πονᾶμε ἀρνούμεθα νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς στὴν ἐπομένη γωνία, στὴν ἐπομένη στροφή, στὴν ἐπομένη διασταύρωσιν περιμένουν ἄλλοι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ γνωριστοῦμε, νὰ δεθοῦμε καὶ νὰ ἀναπτύξουμε μαζύ τους πολὺ σημαντικότες σχέσεις ἀπὸ αὐτὲς ποὺ χάσαμε. Κι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι ἡ ὀμορφιὰ τῆς ἐποχῆς μας.

Ναί. Πράγματι διαλύονται καὶ καταστρέφονται ὅλα τὰ δῆθεν…
Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως δημιουργοῦνται, ἀργὰ μὰ σταθερά, ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειαζόμεθα ὡς ἄνθρωποι καὶ ὡς κοινωνίες.

Ὑπομονὴ Ἕλληνες.
Τώρα ξεκινᾶμε σιγὰ σιγά.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply