Καὶ εἶχα μίαν σκασίλα γιὰ τὸ τὶ χρῶμα θὰ ἔχη ἡ γλάστρα…

Καὶ εἶχα μίαν σκασίλα γιὰ τὸ τὶ χρῶμα θὰ ἔχη ἡ γλάστρα...Ἡ μόνη περίπτωσις ποὺ θὰ μὲ ἐνδιέφερε τὸ χρῶμα τῆς γλάστρας εἶναι ἐκείνη ποὺ ἡ γλάστρα θὰ εἶχε κάποιον χρηστικὸ λόγο ὑπάρξεως. Ἐὰν ἁπλῶς τὴν θέλω γιὰ νὰ τὴν γεμίσῳ μὲ χῶμα καὶ μὲ φυτά, δίχως νὰ μὲ ἀπασχολῇ τὸ ποῦ, πῶς κι ἀπὸ ποῦ κρατᾶ ἡ σκούφια της, τότε θὰ μοῦ ἦταν παντελῶς ἀδιάφορον τὸ ἐὰν εἶναι κόκκινη, πράσινη ἤ γκρί.
Ἀκόμη πιὸ ἀδιάφορον θὰ ἦταν τὸ ἐὰν τὴν ἐγκρίνουν οἱ ὑπόλοιπες …γλάστρες.
Καὶ φυσικὰ θὰ ἦταν περιττὸ τὸ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ ἐὰν ἡ γλάστρα θὰ ἀρέση στοὺς …γείτονες.

Ὅταν κάποιος ἀγοράζη μίαν γλάστρα κυττᾶ κυρίως τὸ μέγεθος, τὴν ἀντοχὴ καὶ τὴν ποιότητα.
Ὅταν ὅμως αὐτὸς ὁ κάποιος εἶναι μέσα σὲ ἕνα κλουβί, μὲ πολλοὺς δεσμοφύλακες-ἐπιστάτες ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του καὶ δίχως δικαίωμα ἀκόμη καὶ στὴν ζωή του, τότε …χέστηκε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ τοῦ στολίσουν καὶ μίαν ἀκόμη γλάστρα στὴν ταράτσα τῆς φυλακῆς του. Πολλῶ δὲ μᾶλλον ἐαν πρέπῃ νὰ τὴν πληρώνῃ μὲ τὸ αἷμα του αὐτὴν τὴν γλάστρα.
Ἐπίσης …χέστηκε γιὰ τὸ χρῶμα της.
Κι ἀκόμη περισσότερο …χέστηκε γιὰ τὸ ὄνομά της.

Ἕλληνες…
Αὐτὸ τὸ παιχνίδι μὲ τὴν «ἐκλογὴ  τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας» τους, ἀπὸ τὸ ΕΝΙΑΙΟ κόμμα τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου» ΔΕΝ μᾶς ἀφορᾶ! Δὲν εἶναι κἄν παιχνίδι ἐντυπώσεων. Εἶναι παιχνίδι ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ. Εἶναι παιχνίδι δεσμοφυλάκων γιὰ νὰ …ὡραιοποιήσουν στὰ μάτια τῆς ἱστορίας τὴν συμμορία τους. Τὸ ἐὰν αὐτὴ ἡ συμμορία τους θὰ λέγεται μΠατΣοΚοΝουΔουλαροτΣΥΡΙΖΑιομάγαζο ἤ τΣΥΡΙΖΑιομΠατΣοΚοΝουΔουλαρομάγαζο ἤ ΝουΔουλαρομΠατΣοΚοτΣΥΡΙΖΑιομάγαζο ὁ φυλακισμένος, ὁ δουλοποιημένος ΧΕΣΤΗΚΕ!!!
Ἐξ ἴσου χέστηκε ἐὰν ὑπεργολάβοι, τύπου ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, «ποτάμι», «ἐλιές», «ῥίζες», καθὼς καὶ ΚΑΘΕ κόμμα, ἀπόκκομα καὶ κίνημα, μαζὺ  καὶ ὁ κακός τους ὁ καιρός, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ἤ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ τὰ καραγκιοζιλίκια τους, Τὰ καραγκιοζιλίκια πάντα εἶναι καραγκιοζιλίκια καὶ συμβαίνουν γιὰ νὰ μᾶς κρατοῦν ἀπησχολημένους πρὸ κειμένου κάποιοι νὰ παίζουν ἐλεύθερα μὲ τὶς ζωές μας.
Καὶ ὁ φυλακισμένος ΧΕΣΤΗΚΕ διότι οὔτε κἄν τὰ …ῥοῦχα τους δὲν ἀλλάζουν πλέον οἱ …Μανωλιοί.

Ἀντιθέτως μάλιστα. Μεταπηδοῦν ἀπὸ τὸ ἕνα κόμμα στὸ ἄλλο μὲ ἐνδιάμεσον βῆμα στὴν …ἀνεξαρτοποίησιν!!!
Ἀλλάζουν ταὐτότητες, ἰδεολογίες, ἐξαγγελίες ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμή, ἀκόμη καὶ μέσα σὲ ἕνα εἰκοσιτετράωρον.
Καπηλεύονται πανάρχαιες ἀξίες κι ἔννοιες, ἄν κι ἀγνοοῦν ἀκόμη καὶ τὸ τὶ σημαίνουν.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἄν καὶ παίζουν γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ τὸ παιχνίδι τοῦ «ποιὸς θὰ προλάβη μὲ τὸ ἕνα χέρι νὰ χαρίσῃ περισσότερα στοὺς δυνάστες μας, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ τὸ ἄλλο του χέρι θὰ ἁρπάζη ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα ἀπὸ ἐμᾶς», ἐμεῖς ἑστιάζουμε σὲ αὐτὸ ποὺ ἐκεῖνοι θέλουν νὰ ἑστιάσουμε: στὸ ἐὰν τὸ ὄνομα ποὺ ἀναγράφουν στὰ διακριτικὰ τῆς στολῆς τους εἶναι γαλάζια, πράσινα, πορτοκαλί, ῥόζ, κόκκινα ἤ μῶβ.
Ἀμὰν πιά…
Πότε θά συνειδητοποιήσουμε πώς ὅλη αὐτή ἡ παράστασις ΔΕΝ εἶναι γιά ἐμᾶς;
Αὐτοὶ παίζουν, αὐτοὶ εἶναι οἱ θεατές, αὐτοὶ εἶναι καὶ οἱ χειροκροτητές.
Ἐμεῖς ἁπλῶς πρέπει νὰ ἀναλάβουμε καὶ πάλι τὴν Πατρίδα μας, μὲ ὅποιο τίμημα χρειάζεται νὰ καταβάλουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ὅποιος Ἕλλην ἀσχολεῖται σοβαρὰ μὲ τὰ κουδουνισμένα, τοὺς καραγκιόζηδες καὶ τὶς γλάστρες εἶναι τοὐλάχιστον …ἄξιος τῆς Μοίρας του!

Υ.Γ.2 Αὐτοὶ οἱ κουδουνισμένοι καραγκιόζηδες, ποὺ μόνοι τους κερνοῦν, μόνοι τους πίνουν καὶ σὲ ἐμᾶς στέλνουν τὸν λογαριασμό, εἶναι ΜΟΝΟΝ γιὰ ἀνακύκλωσιν!!!

Υ.Γ.3. Σαφῶς καὶ ΔΕΝ ἀναγνωρίζουμε κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κάνουν καὶ ὑπογράφουν καὶ ἀποφασίζουν εἰς βάρος μας. Σαφῶς καὶ τὰ τευτέρια μας γεμίζουν μὲ τὶς ἀθλιότητές τους. Σαφῶς καὶ θὰ πληρώσουν ἕνας ἕνας καὶ πολὺ ἀκριβά!!!

φωτογραφία

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply