Ἕνας μικρός, ταπεινός, ἀλλὰ πολὺ σπουδαῖος Πευκοδρυοκολάπτης.

Πευκοδρυοκολάπτης ( Dendrocopos major) ὁ «ΣΚΛΗΡΟΚΕΦΑΛΟΣ».Ἕνας μικρός, ταπεινός, ἀλλὰ πολὺ σπουδαῖος Πευκοδρυοκολάπτης.2

Γνωρίζετε ὅτι:
Ἔνας δρυοκολάπτης μπορεῖ νά κτυπήσῃ ἕως καί 20 φορές (!!! τό δεπτερόλεπτο μὲ τὸ ῥάμφος τοῦ σὲ ἕνα δεντρο;;;;;;!!!!
Ὅτι κάποια εἴδη δρυοκολάπτου κτυποῦν μέ τό ῥάμφος τους μέχρι καί 12.000 φορές!!! Μέσα σέ μάι ἡμέρα;;;;;;;;;;!!!
Ὅτι τ;;ην στιγμή τοῦ κτυπήματος τό κεφάλι του κινεῖται μέ 25 χιλιόμετρα τήν ὥρα;;;;;;
Ὅτι ἡ ἀντίστασις,  τό «φρενάρισμα» τοῦ κεφαλιοῦ του ἀπό τό κτύπημα, μὲ 25 χιλιόμετρα τὴν ὥρα, εἶναι ἐκατοντάδες φορές μεγαλέτερη καί ἀπό τὴν ἀντιστάση πού ὑπόκειται ἔνας ἀστροναύτης, μὲ τὸ διαστημόπλοιο, κατά τήν εἴσοδό του στήν ἀτμόσφαιρα;;;;;;;;;;Ἕνας μικρός, ταπεινός, ἀλλὰ πολὺ σπουδαῖος Πευκοδρυοκολάπτης.1

Ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπομένει ἔνας μικρὸς δρυοκολάπτης.
Χωρὶς νὰ παραπονιέται καθόλου.
Αὐτὸ τὸ πουλάκι ζεῖ ἀνάμεσα μας.

Τὴν ἑπομένη φορὰ ποὺ θὰ ἀκούσετε τὰ ῥυθμικὰ κτυπήματά του σὲ ἕνα δένδρο, σταθεῖτε ἔνα λεπτὸ καὶ θαυμᾶστε τὴν μαγεία τῆς φύσεως.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

(Visited 213 times, 1 visits today)
Leave a Reply