Ἡ διὰ τῆς βίας ἐπιβολὴ τῶν «νέων ἀντιλήψεων».

Πλατεῖα Ἐξαρχείων…
Τὸ σύμπλεγμα ἀγγέλων τοῦ DURENE κακοποιημένο ἀπὸ τοὺς παραβολάνους ποὺ ἀστυνομεύουν τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὶς «ἀξίες» τῆς νέας ἐποχῆς…Ἡ διὰ τῆς βίας ἐπιβολὴ τῶν «νέων ἀντιλήψεων».

Οἱ ἀξίες τοῦ μεταμοντερνισμοῦ αὐτὸ πρεσβεύουν…
Οἱ ὁμάδες κρούσεως, ποὺ ἑδρεύουν στὰ Ἐξάρχεια, μὲ γνωστὲς γιάφκες καὶ καταλήψεις, ἐξυπηρετοῦν τὴν διὰ τῆς βίας ἐπιβολὴ αὐτῶν τῶν «νέων ἀντιλήψεων»….

Ὄθων Δρακᾶτος

(Visited 33 times, 1 visits today)




One thought on “Ἡ διὰ τῆς βίας ἐπιβολὴ τῶν «νέων ἀντιλήψεων».

Leave a Reply