Καλὴν ἡμέραν ἄρχοντες…

Καλὴν ἡμέραν ἄρχοντες...Ἡμέρα ποὺ εἶναι ἄς χαμογελάσουμε.
Γιὰ κάποιους εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἐτούτη ἡ ἡμέρα. Γιὰ κάποιους πάρα πολὺ δύσκολη…
Καὶ γιὰ κάποιους ἄλλους μία ἀκόμη ἡμέρα, σὰν ὅλες τὶς προηγούμενες.

Ἄς κρατήσουμε ὅμως τὰ …ὄμορφα. Ἄς ἀναζητήσουμε σὲ κάθε ἡμέρα ποὺ μᾶς ἔρχεται αὐτὸ τὸ κάτι, τὸ ξεχωριστό, ποὺ θὰ μετατρέψη αὐτὴν τὴν ἡμέρα σὲ μία ἀκόμη πιὸ ἰδιαίτερη ἡμέρα, διαφορετικὴ ἀπὸ ΟΛΕΣ τὶς προγούμενες, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπόμενες.
Ἄς ἀπολαύσουμε τὰ στολίδια στοὺς δρόμους μὲ χαμόγελο, κι ὄχι μὲ πίκρα γιὰ τὴν …εἰρωνία τῆς πολὺ πιὸ …πεζῆς πραγματικότητος.
Ἄς χαμογελάσουμε στὸν γέροντα μὲ ἐνδιαφέρον, κι ὄχι μὲ ὀργή, ὅπως τὶς προηγούμενες ἡμέρες, ποὺ τὸν θεωρούσαμε κατὰ μεγάλο μέρος ὑπεύθυνο γιὰ τὴν σημερινή μας κατάντια.
Ἄς ἀναζητήσουμε τὸν Ἥλιο μας μὲ λαχτάρα, κι ὄχι μὲ ἀδιαφορία, ὅπως τόσον καιρό.

Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε γιὰ τὸ ἐὰν ἐτούτη ἡ ἡμέρα θὰ εἶναι μία ἀκόμη ἡμέρα, σὰν ὅλες τὶς ἄλλες, ἤ θὰ εἶναι μία διαφορετικὴ ἡμέρα, ἰδιαίτερη, μοναδική, καταπληκτική.
Καὶ δὲν χρειάζονται πολλὰ γιὰ νὰ εἴμαστε εὐτυχισμένοι.
Μόνον ἕνα χαμόγελο… Μὶα γλυκιὰ ματιά… Μία ὄμορφη σκέψις…
Ἡ ζωὴ εἶναι γλυκιά, δική μας κι ΑΠΑΙΤΕΙ νὰ τὴν ζήσουμε. Μὲ ὄμορφες σκέψεις, μὲ γλυκὰ ὄνειρα καὶ μὲ τρυφερὲς ματιές.

Καλὴν ἡμέρα ἄρχοντες… Ἄς εἶναι σήμερα ὁ ὁρισμός μας προσανατολισμένος στὸ νὰ κάνουμε τὴν ζωὴ στὸν πλανήτη μας πραγματικὰ Ἀνθρώπινη…
Ἄς ἀνθήσουμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἀνθήσῃ κι ὁ κόσμος μας!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 64 times, 1 visits today)
One thought on “Καλὴν ἡμέραν ἄρχοντες…

Leave a Reply