Πλανημένη μορφή…

 Πλανημένη μορφή...

Ἀπαγορεύεται ἡ λήψις τμημάτων αὐτοῦ ἢ τοῦ συνόλου του, γιὰ ὁποιανδήποτε χρῆσιν ἢ ἐκμετάλλευσιν, χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ κυρίου Πετροπούλου.

Φιλονόη

ΠΛΑΝΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

Κάθε πλανημένη μορφή,
ποὺ παραμονεύει τούτους τοὺς
τρεμουλιαστοὺς καιροὺς τὴν
ἀναπάντεχη ντροπὴ
στὶς στριφτὲς σκάλες τῶν αἰώνων
ἀναπλάθοντας τὰ στοιβαγμένα τους στοιχεῖα,
ἀγύρτες καὶ κομιστὲς συνηθειῶν,
κρυφοκοιτάει τὸ λοξοδρόμημά μου
καὶ σιγουρεύεται.
 
Ἄλλο νὰ λέμε πὼς κλαιγόμαστε
κι ἄλλο νὰ λέμε πὼς τελειώνουμε τὸ δρόμο.
 
 
Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ “ΘΥΜΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΕΣ” (1978 – 1981)

Πετρόπουλος Ἀναστάσιος

φωτογραφία

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply