Ἡ μοναξιὰ νὰ εἶναι ἐποικοδομητική…

Ἡ μοναξιὰ νὰ εἶναι ἐποικοδομητική...Νὰ μὴν κλεινόμαστε φοβισμένοι στοὺς ἑαυτούς μας…
Νὰ ἀναζητοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας…
Νὰ μὴν περιμένουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ μᾶς γνωρίσουν.
Νὰ «σκαλίζουμε» βαθειὰ μέσα μας γιὰ νὰ μᾶς γνωρίσουμε ἐμεῖς…
Νὰ μὴν ἀποζητοῦμε διαρκῶς συντροφιές, ἀνεξαρτήτως αὐτῶν ποὺ μᾶς δένουν μαζύ τους, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ βροῦμε λίγη συντροφιά.
Νὰ ἀποζητοῦμε μόνον αὐτὲς τὶς παρέες ποὺ μᾶς γεμίζουν τὴν καρδιὰ μὲ χαρὰ καὶ τὴν σκέψιν μὲ ἐρωτήματα.

Ἡ μοναξιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐπιλογή μας καὶ πάντα ἐποικοδομητική.
Ἡ μοναξιὰ πρέπει νὰ μᾶς διδάσκῃ καὶ νὰ μᾶς γεμίζῃ ἐνέργεια.
Ἡ ἐπικοινωνία, ὅταν ἡ μοναξιὰ εἶναι ἐπιλογή, εἶναι ἀναγκαῖον νὰ γίνεται σὲ ὀρθὲς βάσεις, νὰ εἶναι οὐσιαστικὴ καὶ νὰ μᾶς ἐπιτρέπῃ νὰ ἀνακαλύπτουμε καθημερινῶς νέους κόσμους.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply