Τὰ ἐμπόδια παίζουν διπλοὺς ῥόλους.

Σαφῶς καὶ ὅταν παρουσιάζονται ἐμπόδια ἐμπρός μας, καλὸ εἶναι νὰ στεκόμεθα, νὰ τὰ παρατηροῦμε καὶ νὰ ἐξετάζουμε τὸ ἐὰν εἶναι ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα ἤ ἐμπόδια ἀντιμετωπίσιμα.
Συνήθως εἶναι δύσκολο νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε μὲ τὴν πρώτη ματιά… Μὰ σίγουρα μὲ περισσότερη προσοχή, παρατήρησιν καὶ ἐνδελεχὴ ἔρευνα μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε πολλὰ γιὰ αὐτὰ τὰ ἐμπόδια. Κι ὁπωσδήποτε πάντα παραμένει μεγίστη πρόκλησις ἡ προσπάθεια ὑπερνικήσεώς τους.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἡ ἱκανοποίησις εἶναι ἀπερίγραπτη, σὲ περίπτωσιν ἐπιτυχίας.

Τὰ ἐμπόδια ποὺ μᾶς σταματοῦν, ἤ ποὺ ἁπλῶς μᾶς καθυστεροῦν, λειτουργοῦν καὶ σὰν μικροὶ δάσκαλοι.
Μᾶς διδάσκουν τὸ τὶ πρέπει νὰ προσέχουμε, τὸ τὶ κάναμε λάθος, τὸ τὶ πρέπει νὰ μάθουμε…
Εἶναι ἀναβαθμίδες γιὰ ἐμπλουτισμὸ τῆς γνώσεώς μας καὶ γιὰ αὔξησιν τοῦ δείκτου ἀντιλήψεώς μας.

Τὰ ἐμπόδια, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ζορίζουν, παραμένουν πάντα φίλοι μας.
Εἶτε τὰ ξεπεράσουμε, εἶτε ὄχι, ἔχουμε νὰ μάθουμε πολλὰ ἀπὸ αὐτά.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 132 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ ἐμπόδια παίζουν διπλοὺς ῥόλους.

Leave a Reply